Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Jaunākās ziņas

Latvijas Meža īpašnieku biedrība jau otro gadu organizē konkursu „Sakoptākais mežs” ar mērķi attīstīt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un apzināt labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, kā arī veicināt sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu.

Pie Misas tautas nama 16. jūnija vakarā notika ikgadējais Baltās nakts koncerts. Šoreiz muzicēja Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas čella spēles skolotājs Mareks Radzēvičs, atskaņojot romantiskus skaņdarbus.

Zemkopības ministrija, operatīvi izvērtējot normatīvos aktus, informē, ka saistībā ar ES fondu atbalsta maksājumiem un Lauku attīstības programmas (LAP) atbalstītajiem projektiem, jau šobrīd ir iespējamas atkāpes nosacījumu izpildē, nepiemērojot sankcijas un atbalsta samazināšanu vai tā atmaksu.

Ar dziesmām, dejām, košiem tērpiem pavisam drīz Rīgu krāšņāku darīs Dziesmu un deju svētku dalībnieki. Vēl pirms lielā notikuma Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālisti un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķi aicina ikvienu padomāt par savu veselību.

Ar šī gada 1. jūniju Bauskas, Vecumnieku, Iecavas un Rundāles novados darbu Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros ir uzsācis projekts “Sociālo atbalsta pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, lai stiprinātu viņu spēju aizsargāt un audzināt bērnus, kuri pakļauti riskam” (projekta numurs LLI-450, projekta akronīms Lat-Lit SOS FGA). Projektu īsteno Latvijas un Lietuvas SOS bērnu ciematu organizācijas.

Otrdien, 19. jūnijā plkst. 18.00, notiks ceturtā lekcija/diskusija no kursa “Zinošas ģimenes – stipras ģimenes”, kas veltīta tematam par vecāku pienākumiem un atbildību ģimenes plānošanas, bērnu audzināšanas procesā. Lekciju vadīs sociālā pedagoģe Vineta Preisa un veselības eksperte Diāna Platace.

Vecumnieku novada Domes pirmskolas izglītības iestāde "Cielaviņa” aicina darbā saimniecības daļas vadītāju (0,5 slodzes), kasieri (0.15 slodzes) ar šī gada 1. augustu.

Vecumnieku novada Domes pirmsskolas izglītības iestāde „CIELAVIŅA” piedāvā bērniem vecumā no 1,5 - 7 gadiem pirmsskolas izglītības apguvi.

Vakar, 14. jūnijā, Vecumnieku dzelzceļa stacijā pie piemiņas akmens politiski represētajiem ar klusuma brīdi, ziediem un svecēm godinājām 14. jūnija deportācijās cietušos. Pēc tam pagasta muzejā kavējāmies Anitas Avotas un Jāņa Kalēja atmiņās par piedzīvoto un izdzīvoto Sibīrijā, par brīvības izjūtu šodien. Abi sirmgalvji kā neuzticami un bīstami Padomju varai tika izsūtīti  2 un 3 gadu vecumā...

Tuvojoties vasaras gaidītākajiem svētkiem, esam apkopojuši informāciju par svētku norisēm novadā. 21. jūnijā Kurmenē, Skaistkalnē un Vecumniekos notiks akcija “Izgaismo Latviju”, bet 22. un 23. jūnijā visos sešos pagastos norisināsies Jāņu ielīgošana.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933