Lapas karte

Youtube

Twitter

Draugiem

Facebook

Vecumnieku novada Izglītības nodaļas pasākumu plāns 2018. gada aprīlim

Laiks, vieta

Pasākums

Atbildīgais

04.04.2018. plkst.10.00

Vecumnieku novada dome

Sanāksme izglītības iestāžu vadītājiem (personas datu aizsardzība, domes pagrabiņā)

 J.Kovals

29112464

09.04.2018. plkst.13.00

Bauska, IN datorklase

Konkursa “Gada skolēns” dalībniekiem erudīcijas tests un eseja

M. Bauvare

26528079

10.04.2018.

Izglītības iestādēs

Diagnosticējošais darbs (laboratorijas darbs) 11. klasei fizikā un ķīmijā

Izglītības iestāžu vad.

11.04.2018. plkst.11.00

Misas TN

Tautu deju kolektīvu skate

V. Vaina

29269344

12.04.2018. plkst.13.00

Bauskas kultūras centrs

“Gada skolēns” dalībnieku radošais konkurss

M. Bauvare

26528079

13.04.2018. plkst.12.00

Vecumnieku vsk.

Dabaszinātņu pēcpusdiena vidusskolēniem

I. Cīrule

26327006

18.04.2018. plkst.12.00

Iecavas vsk.

Konkurss kulturoloģijā “Dažādais mūsu vidū” 10.-12.kl.

A. Sproģe

26411529

19.04.2018. plkst.12.00

Misas TN

 Viktorīna 5. klašu skolēniem “Esi gudrs- būsi vesels!”  

A. Kuzma

29195764

20.04.2018. plkst. 15.00

Vecumnieku novada dome

 Sanāksme direktoru vietniekiem mācību jomā  

V. Beļūna

26669550

20.04.2018. plkst.10.00

PII “Cielaviņa”

Pirmsskolu grupu radošais rīts “Dejo, dziedi, runā par Latviju”

S. Sama

26183622

21.04.2018. plkst.10.00

Vecumnieku vsk.

Olimpiāde vizuālajā mākslā 1.-9. klases skolēniem

A. Sproģe

26411529

25.04.2018. plkst.10.00

Skaistkalnes vsk.

Pasākums 2. klašu skolēniem “Oliņboliņ”

I. Sirmoviča

26133435

27.04.2018. plkst.10.00

Kurmenes TN

Izglītības iestāžu teātru festivāls 1.-12.kl. “Mazie spēlmaņi”

G. Drezova

29392988

Mācību jomu vadītāju semināri

 

Skat. informāciju VISC mājas lapā

 

Vecumnieku novada skolēnu sporta spēles

04.04.2018. plkst.15.30

Sporta skolas zāle

Volejbola sacensības “Pretī pavasarim”, sporta skolas volejbola grupas

R. Zariņš

J. Plūme

18.04.2018. plkst.15.30

Sporta skolas zāle

Volejbola sacensības “Pretī pavasarim”, sporta skolas volejbola grupas

R. Zariņš

R. Plēsnieks

27.04.2018.plkst.10.00

Valles vsk. stadions

Vieglatlētika 4-cīņa, 2004./2005.g.dz.

L. Macarovska

R. Melgailis

13.04.2018. plkst.12.00

Stelpes pamatsk.
Sporta skolotāju un treneru metodiskās apvienības seminārs G. Briņķe

Zemgales reģiona skolēnu spēles

04.04.2018. plkst.11.00

Bauskas novads

Drošie un veiklie, 2007./2008.g.dz.

I. Sprancis

29342335

11.04.2018. plkst.10.00

Tukuma novads
Florbols, 2004./2005.g.dz. I. Sprancis

24.04.2018. plkst.10.00

Jelgavas pilsēta

Futbols 7:7, plkst. 10.00- 2006./2007. un 2004./2005.g.dz.;

                                14.00- 2002./2003. un 1998./2001.g.dz.
I. Sprancis

Vecumnieku novada domes izglītības metodiķe: V. Beļūna, 63976787; 26669550;

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933