Aktuālais

Par centralizētajiem eksāmeniem 2016./2017.m.g.

05.07.2017

Pēdējā 2016./2017. mācību gada skolas diena Misas vidusskolā. Foto: Alise Dreimane

Valsts izglītības satura centrs 29. jūnijā izsniedza 52 centralizēto eksāmenu sertifikātus Vecumnieku novada jauniešiem, kuri šogad ieguva vispārējo vidējo izglītību. Misas vidusskola saņēma 17 sertifikātus, Skaistkalnes vidusskola – 16, Valles vidusskola – 8 un Vecumnieku vidusskola – 11 sertifikātus.

Šajā mācību gadā no 12. klašu valsts pārbaudījumiem netika atbrīvots neviens izglītojamais.

Šogad centralizētos eksāmenus kārtoja diezgan liels izglītojamo skaits, kuri vidējās vispārējās izglītības programmu apguva neklātienē: Skaistkalnes vidusskolā 5 un Misas vidusskolā – 8 izglītojamie.

Matemātika, latviešu valoda un svešvaloda ir obligātie centralizētie eksāmeni, kas jākārto visiem vidējās izglītības ieguvējiem. Eksāmenu matemātikā kārtoja 52 skolēni, latviešu valodu – 51. Angļu valodu kārtot bija izvēlējies 41 skolēns, krievu valodu – 13 skolēnu. Mūsu novada vidusskolās gandrīz dubultojies to skolēnu īpatsvars, kuri izvēlas kārtot fiziku, bioloģiju, ķīmiju un vēsturi. Ja pagājušajā mācību gadā tie bija 12 izglītojamie, tad šogad jau 21 skolēns: fiziku 8, bioloģiju 6, ķīmiju 1 un vēsturi – 6 skolēni.

Kopumā vērtējot jauniešu sniegumu centralizētajos eksāmenos, var secināt, ka šogad, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, tas ir uzlabojies eksāmenos angļu valodā (+3,35%), matemātikā (+0.72%) un krievu valodā (+3,54%). Nedaudz zemāks rezultāts ir eksāmenā bioloģijā (-7,82%), krietni zemāki rezultāti ir fizikā (-37,84%), ķīmijā (-22,83%) un vēsturē (-12,29%).

Vidējie rezultāti novadā virs 50%:

  • angļu valodā 56.81%;
  • latviešu valodā 51.35%;
  • bioloģijā 55.62%;
  • krievu valodā 66.71%;
  • vēsturē 58.67%.

Vidējie rezultāti novadā zem 50%:

  • matemātikā 29.58%;
  • fizikā 37.21%;
  • ķīmijā 41.50%.

Šogad vidējais kopprocents novadā sastāda 46.67%, valstī – 49.10%.

Centralizētos eksāmenus divpadsmitie kārtoja 178 reizes (iepriekš 137), kur 53% jeb 94 izglītojamie ieguva vērtējumu 5–50% robežās, bet 47% jeb 84 skolēni ieguva vērtējumu 51–100% robežās. Zem 5% vērtējumu nav ieguvis neviens izglītojamais novadā. Zemākos rezultātus no 5-20% ieguva 26 izglītojamie (iepriekš 17).

Savukārt mūsu novadā tikai 5 skolēni CE ieguva vērtējumus robežās no 81–100% (iepriekš 13): angļu valodā – 4 (Misas vsk. R. Paulam 86%; Skaistkalnes vsk. A. Ivanovam 88%; Vecumnieku vsk. E.E. Gertsonam 83%; Vecumnieku vsk. H. Ulmanim 92%); latviešu valodā – 1 (Vecumnieku vsk. H. Ulmanim 81%).

Vija Beļūna,
Vecumnieku novada izglītības metodiķe,
26669550Komentāri (0)

Pievienot komentāru
Ievadiet kodu no bildes: *
 
CAPTCHA