Aktuālais

Skolu jaunieši akcentē novada toņus un pustoņus

14.06.2017

Izabella Noorhānija un Evelīna Gudrupa, Vecumnieku vidusskolas 8.b. klases skolnieces demonstrē pašu šūtas linu auduma tunikas ar pašdarinātu dabīgās vilnas šalli. Foto: Nauris Vēzis

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Bauskas novada domi, pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm šogad rīkoja 5. Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālu „Toņi un pustoņi”, kurā piedalījās arī Vecumnieku novada skolu audzēkņi.

Festivāla ietvaros notika vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss, tērpu kolekciju skate, dažādas radošās darbnīcas, sadziedāšanās un koncerti.

Konkursa dalībnieku uzdevums bija akcentēt savam novadam raksturīgo vidē, dabā, kultūrā (māksla, arhitektūra, mūzika), vēsturē (visa veida kultūrvēsturiskais mantojums, folklora, etnogrāfija), valodā (dialekti, valodas īpatnības mūsdienās, rakstu zīmes), sabiedrībā un tās norisēs pagātnē un mūsdienās.

Pirmais konkursa posms noritēja Vecumniekos, un tajā savus darbus demonstrēja Vecumnieku vidusskolas, Stelpes pamatskolas un Skaistkalnes vidusskolas skolēni.

Nākošajam konkursa posmam tika izvirzīti Vecumnieku vidusskolas pedagogu Andas Sproģes, Andras Rušmanes, Zojas Demeškevičas un Stelpes pamatskolas pedagoģes Lāsmas Skābuliņas audzēkņu darbi, kā arī Skaistkalnes vidusskolas tērpu kolekcija.

Zemgales zonā mūsu skolēnu darbi tika novērtēti atzinīgi, jo darbos parādījās Vecumnieku novada pagastu svarīgākais. Tika izcelta Stelpes Pīlādžu mototrase, uzsvērts, ka Vecumnieki ir liliju ciems, un Skaistkalnes folkloras ekspedīcijā tikusi pierakstīta Skaistkalnes sirdspolka.

Stelpes pamatskolas skolēna Markusa Makarova (skolotāja L. Skābuliņa), Vecumnieku vidusskolas skolēnu Alīnas Andrejevas, Edvarta Igauņa un Martas Rogas (skolotāja Z. Demeškeviča) darbi tika izvirzīti Republikas konkursam. Pašlaik darbus var apskatīt Bauskā, Katoļu ielā 1.

Vecumnieku vidusskolas 2.–8. klašu skolēnu tērpu kolekciju „Tīnes stāsti” (skolotāja A. Rušmane) varēja redzēt 2. jūnijā Bauskas pilī, un tā guva lielu skatītāju atzinību.

Izsaku pateicību visiem skolēniem, vecākiem un pedagogiem par ieguldīto laiku, pacietību un līdzekļiem! Paldies arī novada skolām un Vecumnieku novada Domei par atbalstu!

Festivāla „Toņi un pustoņi” mērķis ir stiprināt bērnu un jauniešu patriotismu un valstisko apziņu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, veicināt radošo spēju attīstību, iniciatīvu izteikt sevi ar vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem.

Ērika Ormane,
Vecumnieku novada vizuālās mākslas, mājturības un kulturoloģijas
Metodiskās apvienības vadītāja

 Komentāri (0)

Pievienot komentāru
Ievadiet kodu no bildes: *
 
CAPTCHA