Vecumnieku novada mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji 2016./2017.m.g.

N.

p.k.

Mācību priekšmetu metodiskā apvienība

MA vadītāja

Vārds, uzvārds

Kvalit.

Pak.

Izglītības iestāde

Kontakti

1.

Direktoru vietn. mācību jomā un skolēnu projekti, ZPD

Gunta Romanovska

4.

Skaistkalnes vsk.

63933162; 28855119;

gunta.romanovska@inbox.lv

2.

Klašu audzinātāju

 

Lolita Silakaktiņa

4.

Skaistkalnes vsk.

29199179

lsilaktina@inbox.lv

3.

Vēsture un sociālās zinības

Ingus Pavinkšnis

4.

Skaistkalnes vsk.

22018723;

ingus.pav@inbox.lv

4.

Mājturība, kulturoloģija un vizuālā māksla

Ērika Ormane

4.

Skaistkalnes vsk.

26563402;

erika.slipecka@inbox.lv

5.

Mūzikas un koru virsvadītāja

Ingrīda Zemļinska

 

Skaistkalnes vsk.

29104989

inzem61@inbox.lv

6.

Pirmskola

Sarmīte Sama

3.

PII „Cielaviņa”

65152930; 26183622

samasarma@inbox.lv

7.

Sākumskola

Ina Sirmoviča

4.

Vecumnieku vsk.

26133435;

josta@inbox.lv

8.

Matemātika un fizika

Aldona Alenčika

4.

Vecumnieku vsk.

28605675;

aldona3@inbox.lv

9.

Bioloģija, ķīmija, ģeogrāfija, vides un dabas zinātne

Ilze Cīrule

5.

Vecumnieku vsk.

26327006;

icvvsk@tvnet.lv

10.

Latviešu valoda un literatūra

Ingrīda Segliņa

3.

Vecumnieku vsk.

29111494;

Ingr45@navigator.lv

11.

Svešvalodu (angļu, krievu v.)

Inga Jankauska

3.

Vecumnieku vsk.

29521667

Inga_jankauska@inbox.lv

12.

Tautisko deju virsvadītāja

Valija Vaina

3.

Misas vsk.

29269344

valija.vaina@inbox.lv

13.

Sports

Juris Orinskis

3.

Misas vsk.

 

29259466

juris.orinskis@gmail.com

14.

Izglītības iestāžu bibliotēkas, skolēnu karjeras izglītība un ekonomika

Sintija Kreimane

4.

Valles vsk.

29192699

sintijakreimane@inbox.lv