Vecumnieku novada mācību jomu vadītāji 2017./2018.m.g.

N.

p.k.

Mācību priekšmetu jomas

Vadītāja vārds, uzvārds

Izglītības iestāde

Kontakti

1.

Dabaszinātņu un matemātikas joma

Ilze Cīrule

Vecumnieku vidusskola

26327006

icvvsk@tvnet.lv

2.

Valodu joma

Ingrīda Segliņa

Vecumnieku vidusskola

29111494

ingr53@inbox.lv

3.

Sociālā un pilsoniskā joma

Anda Kuzma

Vecumnieku vidusskola

29195764

kandy39@inbox.lv

4.

Kultūras un mākslas joma

Anda Sproģe

Vecumnieku vidusskola

26411529

andasprog@inbox.lv

5.

Sākumskola

Ina Sirmoviča

Vecumnieku vidusskola

26133435

josta@inbox.lv

6.

Pirmsskola

Sarmīte Sama

PII „Cielaviņa”

65152930; 26183622

samasarma@inbox.lv