Olimpiāžu un pasākumu nolikumi

Olimpiāžu un pasākumu nolikumi 2017./2018.m.g.

Nolikumi 2018.rar

VECUMNIEKU NOVADA KONKURSA „GADA SKOLĒNS” NOLIKUMS

GadaSkolensNolikums 2014-Jaunais.pdf

Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti

Iecavas un Vecumnieku angļu valodas valsts 47.olimpiādes 2.posms

Rezultāti angļu val 10 12kl olimp 2018.pdf

Iecavas un Vecumnieku starpnovadu angļu valodas olimpiāde 8.klasēm

Rezultāti angļu val 8 9kl olimp 2018.pdf

Iecavas un Vecumnieku starpnovadu bioloģijas olimpiādes II posma rezultāti

Rezultāti bioloģija 9 12kl olimp rez prot 2018.pdf

Vecumnieku novada 2. posma olimpiāžu rezultātu kopsavilkums 2016./ 2017. m. g.

Olimpiāžu kopsavilkums.pdf

Vecumnieku un Iecavas novada mājturības olimpiāde ( koks) 8.klasei

Rezultāti mājturība zēni 2017.pdf

Vecumnieku un Iecavas starpnovada mājturības olimpiāde 8.-9.klasei tekstils

Rezultāti mājturība meitenes 2017.pdf

Vecumnieku novada konkurss 5.-7.klašu skolēniem „Jautrais amatnieks– 2017” Skaistkalnes tautas namā

Rezultāti Jautrais amatnieks 2017.pdf

Vecumnieku novada vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Mana Lieldienu kartiņa ”apmeklētāju balsojuma rezultāti 2017.gada marts Bārbeles pagasta bibliotēkā

Rezultāti mana Lieldienu kartiņa 2017.pdf

Iecavas un Vecumnieku novada Publiskās runas konkurss pamatskolas 8. un 9. klasēm krievu un vācu valodā

Iecavas un Vecumnieku novada Publiskās runas konkurss pamatskolas 8. un 9. klasēm krievu un vācu valodā.pdf

Iecavas un Vecumnieku novada Publiskās runas konkurss krievu valodā 10.-12.klasei

Iecavas un Vecumnieku novada Publiskās runas konkurss krievu valodā 10.-12.klasei.pdf

Iecavas un Vecumnieku novada Publiskās runas konkurss pamatskolas 8. un 9. klasēm angļu valodā

Copy of Publiskā runa angļu valoda rezultāti starpnovadu.pdf

Iecavas un Vecumnieku novada Publiskās runas konkurss krievu valodā 10.-12.klasei

Copy of Publiskā runa angļu valoda rezultāti starpnovadu.pdf

Vecumnieku novada mūzikas olimpiādes rezultāti 2016./2017.m.g.

Rezultāti mūzikas 3 9kl olimp 2017.pdf

Vecumnieku un Iecavas novada Ģeogrāfijas olimpiādes rezultāti 2016./2017.m.g. 10.-12.klase

Rezultāti ģeogrāfijas olimp 2017.pdf

Vecumnieku un Iecavas starpnovadu angļu valodas olimpiāde 7.03.2017

Rezultāti angļu val 8 12kl olimp 2017.pdf

Iecavas, Vecumnieku un Neretas novadu 4. klašu latviešu valodas olimpiādes vērtējuma tabula 2016./2017. 02.03.2017.

Rezltāti latv val 4kl olimp 2017.pdf

Iecavas, Vecumnieku un Neretas novadu vizuālās mākslas olimpiāde 2017.g. 24. februāris

Rezultāti viz mākslas olimp 2017.pdf

Vecumnieku un Iecavas novadu ķīmijas olimpiādes rezultāti 07.02.2017.

Rezultāti ķīmijas 9 12kl olimp 2017-1.pdf

Vecumnieku novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

Rezultāti ZPD 2017.pdf

Vecumnieku, Iecavas un Neretas novads matemātika 5.-8.kl.

Rezultāti matemātika 5 8kl olimp 2017.pdf

Starpnovadu ekonomikas olimpiāde 1.02.2017.

Rezultāti ekonomika olimp 2017.pdf

Vecumnieku Neretas un Iecavas novadu apvienības 2.posma matemātikas olimpiādes 9.-12.klasēm protokols

Rezultāti matemātika 9 12kl olimp 2017.pdf

Iecavas, Neretas un Vecumnieku novadu 4.klašu matemātikas olimpiāde 2016./17.m.g. 2.02.2017.

Rezultāti matemātika 4kl olimp 2017.pdf

67.fizikas olimpiādes rezultāti (20.janvāris 2017.g.)

Rezultāti fizikas olimp kopsav 2017.pdf

Iecavas, Vecumnieku, Neretas novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras 8.-9. klašu olimpiādes PROTOKOLS

Rezultāti LVL olimp 8 9kl 2017.pdf

Iecavas un Vecumnieku novadu apvienības Latviešu valodas un literatūras 11.-12.klašu olimpiādes PROTOKOLS

Rezultāti LVL olimp 11 12kl 2017.pdf

Vecumnieku un Iecavas novadu Vēstures 12.klašu olimpiādes PROTOKOLS

Copy of Rezultāti vēsture olimp 12kl 2017.pdf

Vecumnieku, Neretas un Iecavas novada Vēstures 9.klašu olimpiādes PROTOKOLS

Copy of Rezultāti vēstures olimp 9kl 2017.pdf

Vecumnieku novada Vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Mana Ziemassvētku kartiņa" 1.-4.klasēm

Rezultāti mana ziemassvētku kartiņa 2017.pdf

Vecumnieku novada konkurss Latvijas vēsturē 8 - 9 klašu skolēniem „Manai Latvijai”

Rezultāti konk vēsturē 8kl 2017.pdf

Iecavas un Vecumnieku starpnovadu uzvarētāju saraksts 39. bioloģijas olimpiādē

Iecavas un Vecumnieku starpnovadu uzvarētāju saraksts 39. bioloģijas olimpiādē.pdf

Iecavas un Vecumnieku novada olimpiādes krievu valodā 10.-12.klasei rezultāti

Rezultāti krievu val 8 12kl 2017.pdf