Lapas karte

Youtube

Twitter

Draugiem

Facebook

Vecumnieku novada Izglītības nodaļas pasākumu plāns 2018. gada februāris

Laiks, vieta

Pasākums

Atbildīgais

01.02.2018. plkst.10.00

Vecumnieku vsk.

Olimpiāde mājturībā, tehnoloģijās un mājsaimniecībā 8.-9.kl.

A. Sproģe

26411529

02.02.2018. plkst.10.00

Iecavas vsk.

Olimpiāde matemātikā 9.-12.kl.

I. Cīrule

26327006

06.02.2018. plkst.10.00

Vecumnieku vsk.

Olimpiāde ķīmijā 9.-12.kl., tiešsaiste

I. Cīrule

26327006

07.02.2018. plkst.10.00

Iecavas vsk.

Olimpiāde matemātikā 4.kl.

I. Sirmoviča

26133435

08.02.2018. plkst.10.00

Valles vsk.

Olimpiāde krievu valodā 8.-9. un 10.-12.kl.

I. Segliņa

29111494

14.02.2018. plkst. 14.00

Vecumnieku novada Dome

Sanāksme izglītības iestāžu vadītājiem

J. Kovals

29112464

16.02.2018. plkst.10.00

Iecavas vsk.

Olimpiāde matemātikā 5.-8.kl.

I. Cīrule

26327006

19.02.2018. plkst. 10.00

Vecumnieku novada Dome

Vecumnieku novada skolēnu zinātniski pētnieciskā konference

V. Beļūna

26669550

21.02.2018. plkst.10.00

Misas vsk.

Olimpiāde ģeogrāfijā 10.-12.kl., tiešsaiste

I. Cīrule

26327006

21.02.2018. plkst.11.00

Bauskas pamatskola

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2018” 1.-12.kl.

A. Sproģe

26411529

22.02.2018. plkst.10.00

Vecumnieku MMS

Olimpiāde mūzikā 3.-12.kl.

A. Sproģe

26411529

28.02.2018. plkst.12.00

Vecumnieku vsk.

Publiskās runas konkurss veltīts Starptautiskajai dzimtās valodas dienai 8.-12.kl

I. Segliņa

29111494

Mācību jomu vadītāju semināri

 

Skat. informāciju VISC mājas lapā

 

 

   

Vecumnieku novada skolēnu sporta spēles

02.02.2018. plkst.10.00

Code

“Lāses kauss” izcīņa, 1998./2001. g.dz. (vidusskolēni)

R. Zariņš

R. Plēsnieks

09.02.2018. plkst.10.00

Valles vsk.

Basketbols 3:3,  6.-7.kl./10.-12.kl.

R. Plēsnieks

G. Briņķe

23.02.2018. plkst.10.00

Valles vsk.

Basketbols 3:3,  4.-5.kl./ 8.-9.kl.

G. Briņķe

A. Enģelis

Zemgales reģiona skolēnu spēles

  06.02.2018. plkst.11.00

Dobeles novads

Tautas bumba, 2006./2007. g.dz.

I. Sprancis

 13.02.2018. plkst.10.00

 Valgunde-z; Ozolnieki-m

Volejbols, 1998./2001. g.dz.

I. Sprancis

 20.02.2018. plkst.10.00

 Kandavas novads

Jauno basketbolistu kauss, 2004./2005.g.dz.

I. Sprancis

 27.02.2018. plkst.10.00

 Valgunde-z; Ozolnieki-m

Volejbols, 2002.g.dz. un jaunāki

I. Sprancis

Vecumnieku novada domes izglītības metodiķe: V. Beļūna, 63976787; 26669550;

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933