Vecumnieku novada Izglītības nodaļas pasākumu plāns 2017. gada aprīlis

 

Laiks, vieta

Pasākums

Atbildīgais

Aprīlis

Konkurss 8.-9. klašu skolēniem „Mana Mātes dienas kartiņa”

Ē. Ormane

26563402

04.04.2017. plkst.9.00

Vecumnieku novada dome

Konkursa „Gada skolēns-2017” eseja

L. Silakaktiņa

29199179

06.04.2017. plkst. 10.00

Skaistkalnes vsk.

Olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās 8.-9. klašu skolēniem

Ē. Ormane

26563402

06.04.2017. , plkst. 14.00

Vecumnieku vidusskola 

Vecumnieku novada skolotāju mācīšanās grupu nodarbību noslēguma pasākums

R. Ķiņķevska

26389643

07.04.217. plkst.11.00

Iecavas Tn

Sadancošanās pasākums pirmsskolas audzēkņiem

V. Vaina

29269344

10.04.2017. plkst.15.30

Vecumnieku MMS

MA seminārs mūzikas skolotājiem

I. Zemļinska

29104989

11.04.2017. plkst.10.00

Vecumnieku TN

Konkursa „Gada skolēns-2017” tests, prasmju demonstrējumi

L. Silakaktiņa

29199179

12.04.2017. plkst.11.00

Misas Tn

 Tautas deju kolektīvu skate 1.-12.klašu skolēniem

V. Vaina

29269344

13.04.2017. plkst.12.00

Valles vsk.

Karjeras diena 7.-9.klašu skolēniem

S. Kreimane

29192699

19.04.2017. plkst. 12.00

Skaistkalnes vsk.

Konkurss 5.-7.klašu skolēniem „Jautrais amatnieks”

Ē. Ormane

26563402

20.04.2017. plkst.12.00

Skaistkalnes Tn

Viktorīna 5.klašu skolēniem „Esi gudrs- būsi vesels!”

I. Pavinkšnis

22018723

25.04.2017. plkst.12.00

Vecumnieku vsk.

A. Kronvaldam un J. Alunānam veltīti lasījumi 9.-12.klašu skolēniem

I. Segliņa

29111494

27.04.2017. plkst.7.30

Vecumnieku centrs

Vēstures skolotāju MA pieredzes brauciens uz Rēzekni

I. Pavinkšnis

22018723

28.04.2017. plkst.10.00

Kurmenes Tn

Teātru festivāls „Mazie spēlmaņi” 1.-12.klašu skolēniem

G. Drezova

29392988

Mācību priekšmetu MA vadītāju semināri

 

Skat. informāciju VISC mājas lapā

 

 

 

 

 

 

 

Vecumnieku novada skolēnu sporta spēles

05.04.2017. plkst.12.00

Skaistkalnes vsk.

MA seminārs sporta skolotājiem

J. Orinskis

29259466

28.04.2017. plkst.10.00

Valles vsk.

Vieglatlētika 4-cīņa, 4.-5. un 8.-9. klasei

L. Macarovska

L. Grantiņa

Zemgales reģiona skolēnu spēles

04.04.2017. plkst.11.00

Bauskas novads

Drošie un veiklie, 2006./2007.g.dz.

I. Sprancis

29342335

12.04.2017. plkst.10.00

Tukuma novads

Florbols, 2003./2004.g.dz.

I. Sprancis

18.04.2017. plkst. 10.00

Jelgavas pilsēta

Futbols 7:7, 2005./2006. un 2003./2004.g.dz.-10.00;  2001./2002. un 1997./2000.g.dz.-14.00

I. Sprancis

Vecumnieku novada domes izglītības metodiķe: V. Beļūna, 63976787; 26669550; vija.beluna@vecumnieki.lv