Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolaAdrese: Rīgas iela 24c, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Tālr.63976386

e-pasts:

Mājas lapa: www.vecumniekumms.lv.

direktore: Iveta Lavrinoviča

Izglītības iestādē mācās 138 audzēkņi un strādā 19 pedagogi.

Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā īsteno šādas profesionālās ievirzes programmas:

  • Mūzikā: klavierspēle, akordeona spēle, vijoļspēle, čella spēle, kokles spēle, flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle un sitaminstrumentu spēle.
  • Mākslā: Vizuāli plastiskā māksla.

pdfVecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojums

Vecumnieku novada Domes sporta skola

Adrese: Rīgas iela 45, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Tālr. 29342335, 26518167

e-pasts: ,

direktors: Ivars Sprancis

metodiķe: Ina Lukjaņina

Izglītības iestādē mācās 176 audzēkņi un strādā 10 treneri.
Sporta skolā darbojas 4 sporta veidu nodaļas:

  • basketbola
  • galda tenisa
  • vieglatlētikas
  • volejbola

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933