Vecumnieku Mūzikas un mākslas skola

Adrese: Rīgas iela 24c, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Tālr.63976386, 63976354

e-pasts: vecumniekumms@vecumnieki.lv

Mājas lapa: www.vecumniekumms.lv.

direktore: Iveta Lavrinoviča

Izglītības iestādē mācās 138 audzēkņi un strādā 19 pedagogi.

Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā īsteno šādas profesionālās ievirzes programmas:

  • Mūzikā: klavierspēle, akordeona spēle, vijoļspēle, čella spēle, kokles spēle, flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle un sitaminstrumentu spēle.
  • Mākslā: Vizuāli plastiskā māksla.

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojums

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pašnovērtējuma ziņojums 2015.pdf

Vecumnieku novada Domes sporta skola

Adrese: Rīgas iela 45, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Tālr.29342335, 26518167

e-pasts: sporta.skola@vecumnieki.lv, vecumnieki.sp_skola@inbox.lv

direktors: Ivars Sprancis

metodiķe: Laura Klāviņa
Ina Lukjaņina - prombūtnē

Izglītības iestādē mācās 150 audzēkņi un strādā 8 treneri.

Sporta skolā darbojas 4 sporta veidu nodaļas:

  • basketbola
  • galda tenisa
  • vieglatlētikas
  • volejbola