Lapas karte

Youtube

Twitter

Draugiem

Facebook

Vecumnieku vidusskola

Vecumnieku vidusskolaAdrese: Rīgas iela 24, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Tālr.63960595
e-pasts:
mājas lapa: www.vvsk.lv
direktors: Aivars Ķiņķevskis

Izglītības iestādē mācās 495 audzēkņi un strādā 53 pedagogi.
Vecumnieku vidusskolā īsteno 5 programmas:

 • Pirmsskolas izglītības vispārizglītojošās pirmsskolas izglītības programmas - programmas latviešu mācībvalodā
 • vispārējās pamatizglītības (1. - 9.klase) izglītības programmas - latviešu mācībvalodā dienas skolām
 • vispārējās pamatizglītības otrā posma (7.- 9.klase) izglītības programmas pedagoģiskās korekcijas programmas - latviešu mācībvalodā dienas skolām
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmas - Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmas matemātikas un datorzinību programmas - latviešu mācībvalodā dienas skolām

Misas vidusskola

Misas vidusskolaAdrese: Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3906
Tālr. 29488239, 63976862
e-pasts:
mājas lapa: www.misasvsk.lv
direktore: Anna Balgalve

Izglītības iestādē mācās 229 audzēkņi un strādā 32 pedagogi.
Misas vidusskolā īsteno 4 programmas:

 • pirmsskolas izglītības
 • pamatizglītības
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
 • vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virzienā.

Valles vidusskola

Valles vidusskolaAdrese: Valles pagasts, Vecumnieku novads, LV-5106
Tālr.22008340, 26445753
Fax.65152856
e-pasts:
mājas lapa: www.vallesvsk.lv
direktore: Gita Eriņa

Izglītības iestādē mācās 135 audzēkņi un strādā 22 pedagogi.
Valles vidusskolā īsteno 3 programmas:

 • pamatizglītības;
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma.

Skaistkalnes vidusskola

Skaistkalnes vidusskolaAdrese: Skolas iela 5, Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads, LV-3924
Tālr.63933101
e-pasts:
mājas lapa: www.skaistkalnevsk.edu.lv
direktore: Svetlana Vāverniece

Izglītības iestādē mācās 180 audzēkņi un strādā 25 pedagogi.
Skaistkalnes vidusskolā īsteno 6 programmas:

 • pirmsskolas izglītības;
 • pamatizglītības;
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
 • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
 • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinības un tehnikas virziena programma.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933