Kontakti

Vecumnieku novada dome

Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki,
Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads,
LV-3933

Tālrunis: 63976100, Fakss: 63960524
E-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv

Rekvizīti:

Reģ. nr. 90009115957
PVN reģ. nr. LV90009115957
A/S SWEDBANKA HABALV22
HABALV22
Konta nr.: LV54HABA0551025822482

 

Vadības un administrācijas kontakti:

VADĪBAS KONTAKTI

ADMINISTRĀCIJAS KONTAKTI

Darba laiks

Vecumnieku novada domes speciālistu
darba laiks:

Pirmdienās: 8:00 - 17:00
Otrdienās: 8:00 - 17:00
Trešdienās: 8:00 - 17:00
Ceturtdienās:      8:00 - 17:00
Piektdienās: 8:00 - 17:00

Pusdienu pārtraukums: 12:30 - 13:30

Pirms svētkiem darba laiks tiek saīsināts

par 1 stundu.
Dome nestrādā likumā noteiktajās svētku dienās

VECUMNIEKU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS

Saistosie Nr.11 PASVALDIBAS NOLIKUMS.pdf


 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot
elektroniskos saziņas līdzekļus:

*dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un
jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta
saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.