Vecumnieku novadā plānotie pasākumi 2017. gada jūnijā

Domes un komiteju sēdes:

Norises vieta: Rīgas iela 29A, Iniciatīvu un aktivitāšu centrs

Sociālo jautājumu komiteja

 20. jūnijā plkst. 16.00

Attīstības komiteja

 20. jūnijā plkst. 15.00

Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komiteja

 21. jūnijā plkst. 14.00

Finanšu komiteja

 21. jūnijā plkst. 16.00 

Domes sēde

 28. jūnijā plkst. 14.00

 

Datums un laiks

Pasākuma norises vieta

Pasākuma apraksts

Atbildīgais

15.05.2017. - 15.06.2017.

Misas bibliotēka Izstāde – priekšauti ikdienai un svētku reizei

Misas bibliotēkas vadītāja S.Šlikaite, 63976630 

01.06.2017. Plkst. 12.00

Rīga, Spīķeru kvartāls Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīta bibliotēkas čaklāko lasītāju ekskursija  uz festivālu bērniem “Radi un iedvesmojies” Spīķeru kvartālā

Skaistkalnes bibliotēkas bibliotekāre I.Pavlovska, 63933318

01.06.2017. - 09.06.2017.

Umpārtes bibliotēka Bērnu literatūras izstāde, veltīta Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai

Umpārtes bibliotēkas vadītāja I.Dātava, 63976812

01.06.2017. - 30.06.2017.

Valles bibliotēka “Skaistas lietas ikdienā un svētkos” A.Krūmiņas dekupāžas darbu izstāde

Valles bibliotēkas vadītāja I.Kļaviņa, 65152950

01.06.2017.

Vecumnieku bibliotēka Izstāde “Bērnu aizsardzības diena – nemainīga tradīcija daudzās pasaules valstīs”

Vecumnieku bibliotēkas vadītāja M.Boša, 63976615

02.06.2017.

Skaistkalnes bibliotēka “Vasarsvētku ieskaņa bibliotēkā” – gadskārtu tradīcijām veltīta tematiska izstāde

Skaistkalnes bibliotēkas vadītāja D.Jakuška, 63933318

02.06.2017.

Plkst. 16.00

N. Radvilišķa bibliotēka Lietuvā Bibliotēkas pārrobežu sadarbības aktivitāte, izbraukums uz N. Radvilišķa bibliotēkas 80 gadu jubilejas pasākumu

Skaistkalnes bibliotēkas bibliotekāre I.Pavlovska, 63933318

02.06.2017.

No plkst. 20.00

Vecumnieku baznīca

Baznīcu nakts

No plkst. 20.00 iespēja paraudzīties uz Vecumniekiem pa baznīcas torņa logu

Plkst. 21.00 Vecumnieku ev. lut. draudzes locekļu un bērnu priekšnesumi

Plkst. 22.00 muzicēs Karīna Tatarinova un Juris Hiršs, pēc koncerta mākslas filma "Dieva āmurs"

I.Lavrinoviča, 29112194

03.06.2017.

Plkst. 7.00

Vecumnieku tirgus laukums Bauskas ielā 16

Stādu gadatirgus

I.Liepa, 29677759

03.06.2017.

Plkst. 10.00

Valles vidusskolas sporta zāle Baltijas valstu čempionāts svaru bumbu celšanā

Sporta skolas metodiķe I.Lukjaņina, 26518167

04.06.2017.

Plkst. 18.00

Valles saieta nams Valles amatierteātra izrāde "Zaļā zona" (A.Birbele), rež. Aija Skosa

Valles saieta nama vadītāja A.Skosa, 29161432

04.06.2017.

Vecumnieku bibliotēka Izstāde “Lielo kaķu marķīzs – karikatūrists Gunārs Bērziņš”

Vecumnieku bibliotēkas vadītāja M.Boša, 63976615

05.06.2017.

Beibežu bibliotēka Jauno grāmatu diena

Beibežu bibliotēkas vadītāja G.Spira, 63976907

05.06.2017. - 09.06.2017.

Valles bibliotēka “Latviskā, lepnā, vientuļā” dzejniecei Z.Lazdai 125

Valles bibliotēkas vadītāja I.Kļaviņa, 65152950

05.06.2017. - 23.06.2017.

Taurkalnes bibliotēka Tematiska izstāde "Līgo mana Jāņu diena!"

Taurkalnes bibliotēkas vadītāja B.Čebatarova, 65129608

06.06.2017.

Plkst. 16.00

Misas bibliotēka Radošā darbnīca, adītas un tamborētas puķes

Misas bibliotēkas vadītāja S.Šlikaite, 63976630

06.06.2017.

Vecumnieku bibliotēka Izstāde "Dzejniecei Zinaīdai Lazdai – 125"

Vecumnieku bibliotēkas bibliotekāre B.Škrjaba, 63976615

08.06.2017.

Valles bibliotēka Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde “Pieķerts lasot”

Valles bibliotēkas vadītāja I.Kļaviņa, 65152950

08.06.2017.

Plkst. 13.00

Valles bibliotēka Darbīgā ceturtdiena bērniem Valles bibliotēkas vadītāja I.Kļaviņa, 65152950

08.06.2017.

Plkst. 19.00

Vecumnieku tautas nams Andas Sproģes gleznošanas studijas darbu izstādes “Sajūtas un prāts” atklāšana Vecumnieku tautas nama mākslinieciskās daļas vadītāja V.Vēvere, 29451787

08.06.2017.

Bārbeles bibliotēka Floristikas meistarklase

Bārbeles bibliotēkas vadītāja B.Krauze, 63946896

08.06.2017.

Bārbeles bibliotēka 

Vecumnieku novada mājturības un vizuālās mākslas skolotāju radošuma seminārs:

  • Iepazīšanās ar jauno materiālu pielietojumu darbā
  • Izstāde: Voti mūspusē – votu tautas tērpa demonstrācija
  • Izstāde: Sena un moderna pērlīšu adīšanas tehnika – mauči
  • Literatūras izstāde „Par rokdarbiem grāmatās”
Bārbeles bibliotēkas vadītāja B.Krauze, 63946896

08.07.2017. - 09.08.2017.

Sporta un atpūtas parks "Pīlādžu mototrase"

Eiropas čempionāts motokrosā sievietēm, Ziemeļeiropas zona motokrosā EMX65, EMX85 klasēm

I.Pīlādze, 29454683

09.06.2017.

Plkst. 18.00

Vecumnieku tautas nams

Vecumnieku vidusskolas 12. klases izlaidums

Vecumnieku vidusskolas direktora vietniece ārpusklases darbā S.Roga, 29467788

09.06.2017. - 30.06.2017.

Bārbeles bibliotēka  Literatūras un novadpētniecības materiālu izstāde „Gūstā” (represiju un okupācijas piemiņa) Bārbeles bibliotēkas vadītāja B.Krauze, 63946896

10.06.2017.

Plkst. 14.00

Plkst. 18.00

Plkst. 23.00

Skaistkalnes tautas nams

Skaistkalnes vidusskolas 9. un 12. klašu izlaidumi

Plkst. 23.00 vasaras ieskaņas balle, spēlē duets "Uzmini, nu!"

Ieejas biļete: 3.00 eiro

L.Silakaktiņa, 63933101

10.06.2017.

Plkst. 15.00

Plkst. 18.00

Valles saieta nams Valles vidusskolas 9. un 12. klašu izlaidumi Valles saieta nama vadītāja A.Skosa, 29161432

10.06.2017.

Plkst. 16.00

Vecumnieku tautas nams Vecumnieku vidusskolas 9. klases izlaidums Vecumnieku vidusskolas direktora vietniece ārpusklases darbā S.Roga, 29467788

10.06.2017.

Plkst. 17.00

Plkst. 19.00

Misas tautas nams  Misas vidusskolas 9. un 12. klašu izlaidumi un balle Misas vidusskolas direktores vietniece ārpusklases darbā I.Soma, 22582241

10.06.2017.

Plkst. 22.00

Kurmenes parka estrāde

Disko zaļumballe kopā ar dīdžeju Robertu Gobziņu

Ieejas biļete: 3.00 eiro

Kurmenes tautas nama vadītāja S.Ķīse, 22423531

10.06.2017.

Plkst. 22.00 

Stelpes pagasta estrāde

Vasaras sezonas atklāšanas balle, spēlē Ainars Bumbieris. Darbosies bufete

Ieejas biļete: 3.00 eiro 
Stelpes pagasta kultūras darba organizatore S.Neliusa, 26346081

12.06.2017.

No plkst. 10.00

Vecumnieku tautas nams

Donoru diena

Vecumnieku tautas nama vadītāja A.Laudurga, 28667825

12.06.2017.

Beibežu bibliotēka "Bērnu žūrija 2017 ir klāt!” bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas konkursa grāmatu kolekcijas iepazīšana  Beibežu bibliotēkas vadītāja G.Spira, 63976907

12.06.2017. - 16.06.2017.

Plkst. 9 - 13

Misa Nometne bērniem "Iegriežam vasaru Misā!" Agnese, 20625500, Sandra, 28320307

12.06.2017. - 16.06.2017.

Valles bibliotēka Literatūras izstāde “Izsūtītā stāsts” komunistiskā genocīda upuru piemiņai Valles bibliotēkas vadītāja I.Kļaviņa, 65152950

12.06.2017. - 19.06.2017.

Umpārtes bibliotēka Ārstniecības augu grāmatu izstāde “Viss mūsu veselībai!” Umpārtes bibliotēkas vadītāja I.Dātava, 63976812

12.06.2017. - 23.06.2017.

Taurkalnes bibliotēka Literāra izstāde "Rakstniekam Ērikam Ādamsonam 110" Taurkalnes bibliotēkas vadītāja B.Čebatarova, 65129608

12.06.2017. - 23.06.2017.

Taurkalnes bibliotēka Literāra izstāde "Rakstniekam Aivaram Tarvidam 60" Taurkalnes bibliotēkas vadītāja B.Čebatarova, 65129608

13.06.2017.

Plkst. 14.00

Misas bibliotēka Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu prezentācija Misas bibliotēkas vadītāja S.Šlikaite, 63976630

13.06.2017.

Plkst. 17.00

Vecumnieku vecais ezers Pludmales volejbola sacensības bērniem mix komandām Sporta skolas metodiķe I.Lukjaņina, 26518167

14.06.2017.

Plkst. 18.00

Plkst. 19.00

visu dienu

Vecumnieku dzelzceļa stacija

Vecumnieku tautas nams

Vecumnieku tautas nams

1941. gada 14. jūnija komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis

Dokumentālā filma “Sveiciens no Sibīrijas”, režisore Dzintra Geka, 2004.g., 66 min

Fonda “Sibīrijas bērni” ceļojošā izstāde “Sibīrijas bērni” (1941. gadā no Latvijas izvesto bērnu atmiņas)

Vecumnieku muzeja vadītāja R.Kovala, 29323741

14.06.2017.

Plkst. 16.00

Bārbeles bibliotēka  V.Kairiša filmas "Melānijas hronika" seanss  Bārbeles bibliotēkas vadītāja B.Krauze, 63946896

14.06.2017.

Vecumnieku bibliotēka Izstāde “Vēsturniekam, tulkotājam, diplomātam Arnoldam Spekem 130” Vecumnieku bibliotēkas bibliotekāre B.Škrjaba, 63976615

15.06.2017.

Plkst. 13.00

Valles bibliotēka Darbīgā ceturtdiena bērniem Valles bibliotēkas vadītāja I.Kļaviņa, 65152950

15.06.2017. - 22.06.2017.

Beibežu bibliotēka Literatūras izstāde "Rakstniekam E.Ādamsonam – 110!” Beibežu bibliotēkas vadītāja G.Spira, 63976907

15.06.2017. - 25.06.2017.

Kurmenes bibliotēka Literatūras izstāde "Līgo, Jāni!" Kurmenes bibliotēkas vadītāja G.Skadiņa, 65152689

16.06.2017.

Plkst. 18.00

Valles vidusskolas stadions Ģimeņu volejbola pasākums Sporta skolas metodiķe I.Lukjaņina, 26518167

16.06.2017.

Valles bibliotēka Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde "Pieķerts lasot" Valles bibliotēkas vadītāja I.Kļaviņa, 65152950

16.06.2017.

Bārbeles bibliotēka  Zaļais plenērs „Pļava vasaras saulgriežu tuvumu svin” Bārbeles bibliotēkas vadītāja B.Krauze, 63946896

16.06.2017. - 30.06.2017.

Bārbeles bibliotēka Literatūras izstāde „Visi sienāži līgo spēlē” Bārbeles bibliotēkas vadītāja B.Krauze, 63946896

17.06.2017.

Plkst. 12.00

Bārbele, pie jauniešu mājas Aktivitātes bērniem un jauniešiem kopā ar biedrību "Jaunatne smaidam"

Bārbeles tautas nama vadītāja D.Klipa, 28759159

Biedrības “Jaunatne smaidam” biroja vadītājs R.Manuilovs, 28663569

17.06.2017.

Plkst. 20.00

Kurmenes parka estrāde

Skaistkalnes tautas nama amatiermākslas kolektīvu koncertuzvedums “Zem Skaistkalnes debesīm” Latvijas simtgadei veltīta izbraukumu cikla "Septiņi stāsti mūsu novadam" ietvaros

Kurmenes tautas nama vadītāja S.Ķīse, 22423531

17.06.2017.

Plkst. 23.00

Pie Misas tautas nama

Koncerts Baltā nakts Misā “Debesu rasas pieskāriens”, piedalās vokāli instrumentālā grupa “Lux Sonus”, vadītāja Anita Brīdaka un Gunita Tomsone ar uguns šovu

Misas tautas nama vadītāja S.Vēvere, 26108733

19.06.2017. - 22.06.2017.

Valles bibliotēka Literatūras izstāde “Ar skaistumu dzīvē man jāiet un drusku ar vientiesību…” ciklā “Personība kultūras kanonā”, rakstniekam Ē.Ādamsonam 110 Valles bibliotēkas vadītāja I.Kļaviņa, 65152950

19.06.2017. - 26.06.2017.

Valles bibliotēka Literatūras izstāde “Pa gadskārtu Jānīt’s nāca!” Valles bibliotēkas vadītāja I.Kļaviņa, 65152950

20.06.2017. - 30.06.2017.

Umpārtes bibliotēka Vasaras saulgriežu svētkiem veltīta tematiska izstāde Umpārtes bibliotēkas vadītāja I.Dātava, 63976812

20.06.2017. - 30.06.2017.

Beibežu bibliotēka Tematiska izstāde "Priecīgus Līgo svētkus!” Beibežu bibliotēkas vadītāja G.Spira, 63976907

21.06.2017.

Plkst. 14.00

Misas ciemats Zemeņu balle, saruna par zemeņu izmantošanu kosmētikā, saldo ēdienu gatavošanā Misas bibliotēkas vadītāja S.Šlikaite, 63976630

21.06.2017.

Plkst. 14.00

Vecumnieku tautas nams Tikšanās ar dziednieci Daigu Brilu Vecumnieku bibliotēkas vadītāja M.Boša, 63976615

21.06.2017.

Plkst. 20.00

Parks aiz Vecumnieku tautas nama

Jāņu ielīgošanas pasākums un balle “Saulgriežu kalnā saule un cilvēki kāpj”

Ieeja bez maksas

Vecumnieku tautas nama vadītāja A.Laudurga, 28667825

Vecumnieku tautas nama mākslinieciskās daļas vadītāja V.Vēvere, 29451787

22.06.2017.

Skaistkalnes bibliotēka “Saulīte danco sudraba kalnā” vasaras saulgriežu noskaņas bibliotēkas āra terasē  pie "Gudrās Pūces" Skaistkalnes bibliotēkas vadītāja D.Jakuška, 63933318

22.06.2017.

Plkst. 13.00

Valles bibliotēka Darbīgā ceturtdiena bērniem Valles bibliotēkas vadītāja I.Kļaviņa, 65152950

22.06.2017.

Plkst. 14.00

Umpārtes bibliotēka Līgo svētkiem veltīts pasākums „Līgosim mūspusē, lai zied jāņuzāles!” Umpārtes bibliotēkas vadītāja I.Dātava, 63976812

22.06.2017.

Plkst. 20.00

Misas tautas nams

Jāņu ielīgošana Misā un orientēšanās skrējiens “Papardes zieds”

Pēc skrējiena amatierteātra “MIStērijA” izrāde "Dāvana tantei" (R.Missūne), rež. Sandra Vēvere
Misas tautas nama vadītāja S.Vēvere, 26108733

22.06.2017.

Plkst. 20.00

Laukums pie Valles pagasta sporta halles

Jāņu ielīgošanas koncerts

Valles saieta nama vadītāja A.Skosa, 29161432

22.06.2017.

Vecumnieku bibliotēka Izstāde “Dzejnieks un prozaiķis, dramaturgs un tulkotājs – Ēriks Ādamsons” Vecumnieku bibliotēkas vadītāja M.Boša, 63976615

23.06.2017.

Vecumnieku bibliotēka Izstāde ”Zied mana dvēsele, zied!” Vecumnieku bibliotēkas bibliotekāre B.Škrjaba, 63976615

23.06.2017.

No plkst. 10.00

Skaistkalnes pagasts

Līgo Skaistkalnē

Plkst. 10.00 Jāņu senioru godināšana

Plkst. 18.00 amatierkolektīvu koncerts "Es sakūru uguntiņ'", piedalās pūtēju orķestris "Skaistkalne", tautas deju kolektīvs "Vanadziņi", pēc tam vakara turpinājumā līgotājus gaidīs tautas namā, kur muzicēs folkloras kopa no Radvilišķiem "Santana" un amatierteātris "Gadījums" izrādīs jaunāko iestudējumu "Vēja stikls" (L.Stumbre), rež. Aija Skosa

Plkst. 23.30 Jāņu balle estrādē kopā ar muzikantiem "2 promiles"

Ieeja bez maksas
Skaistkalnes tautas nama vadītāja L.Baļčūne, 29209956

23.06.2017.

Plkst. 14.00

Plkst. 22.00

Atpūtas vieta "Lutauši" Kurmenē

Līgo “Lutaušos”

Plkst. 14.00 laivu brauciens pa Mēmeli

Plkst. 22.00 zaļumballe kopā ar grupu “Santehniķi” no Ogres

“Lutauši”, A.Briča, 28354626

23.06.2017.

Plkst. 20.00

Plkst. 23.00

Bārbeles pagasta centrs

Jāņu koncertuzvedums “Kā Viļņu Jānis sievu meklēja”

Jāņu nakts balle kopā ar muzikantu Elmāru Sarkanu

Ieeja bez maksas

Bārbeles tautas nama vadītāja D.Klipa, 28759159

23.06.2017.

Plkst. 22.30

Laukums pie Valles pagasta sporta halles

Jāņu uguns iedegšana, nakts balle

Ieeja bez maksas

Valles saieta nama vadītāja A.Skosa, 29161432

23.06.2017.

Plkst. 23.00

Vecumnieku brīvdabas estrāde

Jāņu nakts disko zaļumballe

Ieeja bez maksas

Vecumnieku tautas nama vadītāja A.Laudurga, 28667825

23.06.2017.

Plkst. 19.00

Plkst. 23.00

Stelpes pagasta estrāde

Stelpes amatiermākslas kolektīvu koncerts “Lai zied visa pasaulīte!”, piedalās VPDK “Stelpe”, vad. Lāsma Skābuliņa, sieviešu vokālais ansamblis “Nianse”, vad. Iveta Grantiņa, amatierteātris “Urguči”, rež. Lilita Berliņa

Balle kopā ar duetu “Uzmini nu!”

Ieeja bez maksas

Stelpes pagasta kultūras darba organizatore S.Neliusa, 26346081

26.06.2017.

Plkst. 22.00

Skaistkalnes estrāde

Dziesminieka Kārļa Kazāka koncerts

Ieeja bez maksas

Skaistkalnes tautas nama vadītāja L.Baļčūne, 29209956

26.06.2017. - 30.06.2017.

Kurmenes bibliotēka Tematiska izstāde "Kurmene Pēteros" Kurmenes bibliotēkas vadītāja G.Skadiņa, 65152689

29.06.2017.

Plkst. 16.00

No plkst. 19.00

Kurmenes parka estrāde

Pēterdienas svinības

Plkst. 16.00 dievkalpojums baznīcā

Plkst. 19.00 Pēterdienas ieskandināšana kopā ar folkloras kopu “Tīrums”

Plkst. 20.00 koncerts “Pa Mēmeli līdz jūrai”, piedalās amatiermākslinieki no Mazzalves, Skaistkalnes, Codes, liepājnieki “Dzintara Trio” un Andris Ērglis

Plkst. 22.00 balle kopā ar grupu “CREDO”

Ieeja biļete uz visu vakaru: 3.00 eiro
Kurmenes tautas nama vadītāja S.Ķīse, 22423531