Vecumnieku novadā plānotie pasākumi 2017. gada augustā

Domes un komiteju sēdes:

Norises vieta: Rīgas iela 29A, Iniciatīvu un aktivitāšu centrs

Sociālo jautājumu komiteja

 14. augustā plkst. 14.00

Attīstības komiteja

 14. augustā plkst. 16.00

Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komiteja

 16. augustā plkst. 14.00

Finanšu komiteja

 16. augustā plkst. 16.00

Domes sēde

 23. augustā plkst. 14.00

 

Datums un laiks

Pasākuma norises vieta

Pasākuma apraksts

Atbildīgais