Vecumnieku novadā plānotie pasākumi 2017. gada maijā

Domes un komiteju sēdes:

Norises vieta: Rīgas iela 29A, Iniciatīvu un aktivitāšu centrs

Sociālo jautājumu komiteja

16. maijā plkst. 15.00

Attīstības komiteja

16. maijā plkst. 16.00

Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komiteja

17. maijā plkst. 15.00

Finanšu komiteja

17. maijā plkst. 16.00 

Domes sēde

24. maijā plkst. 15.00

 

Datums un laiks

Pasākuma norises vieta

Pasākuma apraksts

Atbildīgais

01.05.2017. - 31.05.2017.

Beibežu bibliotēka Vecumnieku mūzikas un mākslas skolas audzēkņu gleznu izstāde "Sajūtu glezniecība"

Beibežu bibliotēkas vadītāja G.Spira, 63976907

02.05.2017.

Plkst. 12.30

Misas bibliotēka Radošā darbnīca skolēniem, sapņu ķērāju veidošana

Misas bibliotēkas vadītāja S.Šlikaite, 63976630

02.05.2017.

Beibežu bibliotēka  Literatūras izstāde ,,Rakstniekam A.Dziļumam –110!” Beibežu bibliotēkas vadītāja G.Spira, 63976907

02.05.2017.

Skaistkalnes bibliotēka Literāra izstāde, veltīta Alfrēdam Dziļumam, “Vienas vasaras zieds”

Skaistkalnes bibliotēkas vadītāja D.Jakuška, 63933318

02.05.2017.

Vecumnieku bibliotēka Izstāde “…viņa darbos spilgti raksturi un romantiski dabas apraksti” (Alfrēdam Dziļumam – 110)

Vecumnieku bibliotēkas vadītāja M.Boša, 63976615

02.05.2017. - 11.05.2017.

Umpārtes bibliotēka Literatūras izstāde "Rakstniekam Alfredam Dziļumam 110"

Umpārtes bibliotēkas vadītāja I.Dātava, 63976812

02.05.2017. - 19.05.2017.

Taurkalnes bibliotēka Literāra izstāde "Rakstniekam A.Dziļumam – 110"

Taurkalnes bibliotēkas vadītāja B.Čebatarova, 65129608

03.05.2017.

Plkst. 18.00

Aktieru Amtmaņu muzejs Baltā galdauta svētki

Valles saieta nama vadītāja A.Skosa, 29161432

Muzeja vadītāja D.A.Zvaigzne, 26608478

04.05.2017.

Pie Skaistkalnes pagasta pārvaldes

Baltā galdauta svētki “Zem ozola zariem”, ciemiņi no Lietuvas, tematiska izstāde, veltīta Latvijas simtgadei 

Skaistkalnes bibliotēkas bibliotekāre I.Pavlovska, 63933318

04.05.2017.

Plkst. 16.00

Vecumnieki

Latvijas valsts simtgades svinību atklāšanas akcija “Apskauj Latviju”, simtgades ozola svinīgā stādīšana parkā aiz tautas nama, Baltā galdauta svētku koncerts "Mana dziesma - Manai tautai" kopā ar Vecumnieku novada bērnu un jauniešu kori "Via Stella"

Vecumnieku tautas nama vadītāja A.Laudurga, 28667825

04.05.2017.

Plkst. 16.00

Kurmene

Latvijas valsts simtgades svinību atklāšanas akcija “Apskauj Latviju”, simtgades ozola svinīgā stādīšana pie pagasta pārvaldes ēkas, koncerts kopā ar jauniešu deju kopu "Vanadziņi" un vokālo ansambli "Atziņa", filmas "Knutifikācija" seanss, atmiņu stāsti pie balti klāta galda

Kurmenes tautas nama vadītāja S.Ķīse, 22423531

04.05.2017.

Plkst. 18.00

Skaistkalne

Latvijas valsts simtgades svinību atklāšanas akcija “Apskauj Latviju”, Baltā galdauta svētki pie dīķa, plkst. 20.00 simtgades ozola svinīgā stādīšana parkā pie tautas nama kopā ar  pūtēju orķestri "Skaistkalne", jaunsargiem un ugunsdzēsējiem, amatiermākslas kolektīvu koncerts kopā ar grupas "Galaktika" mūziķiem, svētku balle, muzicē grupa "Galaktika", ieejas biļete: 3.00 eiro

Skaistkalnes tautas nama vadītāja L.Baļčūne, 29209956

04.05.2017.

Plkst. 19.00

Stelpes pamatskola

Svētku koncerts "Draudzība mūs dažādībā vieno"

Plkst. 22.00 balle pie galdiņiem, spēlē brāļi Puncuļi, ieejas biļete: 3.00 eiro

Stelpes pagasta kultūras darba organizatore S.Neliusa, 26346081

04.05.2017.

Vecumnieku bibliotēka

Izstāde "Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena"

Vecumnieku bibliotēkas vadītāja M.Boša, 63976615

04.05.2017. - 12.05.2017.

Kurmenes bibliotēka Fotogrāfiju izstāde "Bērni bibliotēkā"

Kurmenes bibliotēkas vadītāja G.Skadiņa, 65152689

05.05.2017.

Plkst. 22.00

Bārbeles tautas nams

Diskoballe, spēlē DJ Normunds

Ieejas biļete: 3.00 eiro

Bārbeles tautas nama vadītāja D.Klipa, 28759159

06.05.2017.

Plkst. 13.00

Misa

Misas Pagalmu svētki

Plkst. 17.00 koncerts pie tautas nama, piedalās Misas vidusskolas dejotāji un meiteņu popgrupa “Domino” no Skaistkalnes

Plkst. 21.00 zaļumballe pie tautas nama, spēlēs grupa “Uzmini nu”

Misas tautas nama vadītāja S.Vēvere, 26108733

06.05.2017.

Plkst. 19.00

Valles saieta nams Vecumnieku tautas nama amatierteātra "Vecmuiža" iestudētās V.Petruševicas lugas "Tikai divi..." izrāde

Valles saieta nama vadītāja A.Skosa, 29161432

08.05.2017. - 12.05.2017.

Taurkalnes bibliotēka Mātes dienai veltīta literāra izstāde “…un viss ir māte"

Taurkalnes bibliotēkas vadītāja B.Čebatarova, 65129608

09.05.2017.

Kurmenes bibliotēka Informatīva izstāde "9.maijs – Eiropas diena"

Kurmenes bibliotēkas vadītāja G.Skadiņa, 65152689

09.05.2017.

Plkst. 15.00

Misas bibliotēka

Radošā darbnīca kopā ar Lietišķās mākslas studijas rokdarbniecēm "Metāla siets pārtop par ziedu”

Lietišķās mākslas studijas vadītāja B.Šmite, 29191744

10.05.2017.

Beibežu bibliotēka  Bauskas reģiona bibliotekāru pieredzes apmaiņas izbraukums   Beibežu bibliotēkas vadītāja G.Spira, 63976907

10.05.2017.

Umpārtes bibliotēka Bauskas reģiona novadu bibliotekāru izbraukuma semināra dalībnieku  iepazīšanās ar bibliotēkas jaunajām telpām un tikšanās ar priesteri Andreju Mediņu

Umpārtes bibliotēkas vadītāja I.Dātava, 63976812

10.05.2017.

Misas tautas nams Bauskas reģiona novadu bibliotekāru izbraukuma semināra noslēgums

Misas bibliotēkas vadītāja S.Šlikaite, 63976630

10.05.2017.

Plkst. 14.00

Skaistkalnes estrāde Skolu jaunatnes dziesmun deju svētki "Pavasaris Šēnbergā" L.Silakaktiņa, 29199179

10.05.2017.

Plkst. 17.00

Vecumnieku novada Domes sporta skola Volejbola turnīrs "Pretī pavasarim 2017" U-14, U-15, U-16 grupām

Treneris J.Plūme, 26335294

11.05.2017.

Plkst. 17.30

Misas tautas nams Pavasarīgs koncerts bērnu vokālā ansambļa "Adatiņas" māmiņām

Vokālā ansambļa “Adatiņas” vadītāja G.Rumševiča, 29173855

12.05.2017.

Plkst. 9.00

Skaistkalnes tirgus laukumā Mātes dienai veltīti sveicieni tirgus laukumā “Tās siltās gaismiņas mūsu māmiņas ir”

Skaistkalnes bibliotēkas vadītāja D.Jakuška, 63933318

12.05.2017.

Beibežu bibliotēka  Tematiska izstāde "14.maijā – Mātes diena!”  Beibežu bibliotēkas vadītāja G.Spira, 63976907

12.05.2017.

Vecumnieku bibliotēka Mātes un ģimeņu dienai veltīts pasākums “Visdārgākās lietas saņem par brīvu”

Vecumnieku bibliotēkas vadītāja M.Boša, 63976615

12.05.2017. - 23.05.2017.

Umpārtes bibliotēka Tematiska izstāde "Dzejniekam, publicistam Jurim Alunānam 185"

Umpārtes bibliotēkas vadītāja I.Dātava, 63976812

12.05.2017. - 31.05.2017.

Misas bibliotēka Radošo darbu izstāde, priekšautiņi gan ikdienai, gan svētku reizei

Misas bibliotēkas vadītāja S.Šlikaite, 63976630

13.05.2017.

Plkst. 9.00

Bārbeles tirgus laukums  Pavasara tirgus

Bārbeles tautas nama vadītāja D.Klipa, 28759159

13.05.2017.

Plkst. 10.00

Vecumnieku tautas nams Vecumnieku vidusskolas Mātes dienas koncerts

Vecumnieku vidusskolas direktora vietniece ārpusklases darbā S.Roga, 29467788

13.05.2017.

Plkst. 13.00

Valles saieta nams Ģimenes dienai veltīts bērnu koncerts

Valles vidusskola, 26445753

13.05.2017.

Plkst. 14.00

Umpārtes bibliotēka Mātes dienai veltīts pasākums "Ir māte mani mācījusi…”

Umpārtes bibliotēkas vadītāja I.Dātava, 63976812

13.05.2017.

Misas tautas nams Misas vidusskolas Mātes dienas koncerts

Misas vidusskolas direktores vietniece ārpusklases darbā I.Soma, 22582241

13.05.2017.

Valles saieta nams Valles vidusskolas Mātes diena koncerts

Valles saieta nama vadītāja A.Skosa, 29161432

14.05.2017.

Vecumnieku bibliotēka Izstāde “Svētki par godu visām māmiņām”

Vecumnieku bibliotēkas bibliotekāre B.Škrjaba, 63976615

18.05.2017.

Plkst. 18.00

Vecumnieku tautas nams

Bērnu vokālā ansambļa “Zīļuki” pavasara koncerts

Vecumnieku tautas nama vadītāja A.Laudurga, 28667825

19.05.2017.

Plkst. 9.00

Skaistkalnes tautas nams Leļļu teātra izrāde sākumskolas bērniem

Ē.Ormane, 26563402

19.05.2017.

Plkst. 20.00

Kurmenes tautas nams Kurmenes tautas nama amatierteātra “Kurmene” iestudētās Rutku Tēva lugas “Vēlēšanu drudzī” pirmizrāde

Kurmenes tautas nama vadītāja S.Ķīse, 22423531

20.05.2017.

Plkst. 10.00

Vecumnieku tautas nams Vecumnieku novada amatierteātru skate

Vecumnieku tautas nama vadītāja A.Laudurga, 28667825

20.05.2017.

Plkst. 19.00

Aktieru Amtmaņu muzejs Muzeju nakts koncerts

Muzeja vadītāja D.A.Zvaigzne, 26608478

20.05.2017.

Plkst. 22.00

Bārbeles tautas nams 

Sezonas noslēguma balle, spēlē grupa "Muiža"

Ieejas biļete: 3.00 eiro 

Bārbeles tautas nama vadītāja D.Klipa, 28759159

21.05.2017.

Vecumnieku bibliotēka  Izstāde "Vēsturniekam Ādolfam Šildem – 110"

Vecumnieku bibliotēkas vadītāja M.Boša, 63976615

25.05.2017.

Plkst. 13.30

Vecumnieku tautas nams  Vecumnieku novada skolu olimpiāžu uzvarētāju sveikšanas pasākums  Vecumnieku novada domes izglītības metodiķe V.Beļūna, 26669550

25.05.2017.

Vecumnieku bibliotēka  Izstāde "Rakstniekam Alvilam Ceplim – 120"

Vecumnieku bibliotēkas vadītāja M.Boša, 63976615

25.05.2017. - 31.05.2017.

Umpārtes bibliotēka Literatūras izstāde "Latviešu rakstniecei Irmai Grebzdei 105"

Umpārtes bibliotēkas vadītāja I.Dātava, 63976812

26.05.2017.

Plkst. 20.00

Skaistkalne Muzikāli literārs vakars Mēmeles upes krastā "Skaņām, krāsām un smaržām piepildīts laiks"

Skaistkalnes bibliotēkas bibliotekāre I.Pavlovska, 63933318

27.05.2017.

Vecumnieku novads

5. Vecumnieku novada Dziesmu un deju svētki

Plkst. 12.30 “Latvijas Ekspresis Simtgadei” piestāšana Vecumnieku dzelzceļa stacijā, koncerts

Plkst. 14.00-17.00 performances novada kultūrvēsturiski nozīmīgajās vietās – Vecmuižas parks (Vecumnieki), Stelpes pamatskolas pagalms (Stelpe), Sēravots (Bārbele), Vecā Sinagogas vieta (Skaistkalne), Aktieru Amtmaņu muzejs (Valle), Kurmenes parka estrāde (Kurmene)

Plkst. 17.00 Vecumnieku novada bērnu un jauniešu kora “Via Stella” un novada vokālo ansambļu koncerts Vecumnieku baznīcā

Plkst. 18.20 svētku gājiens no Sarkanās skolas uz estrādi

Plkst. 19.00 5. Vecumnieku novada Dziesmu un deju svētku lielkoncerts “Mana tauta” Vecumnieku estrādē, svētku balle

Vecumnieku tautas nama vadītāja A.Laudurga, 28667825

28.05.2017.

Vecumnieku bibliotēka Izstāde “Uz Dieva plaukstas…” (Dzejniecei Rūtai Skujiņai –110)

Vecumnieku bibliotēkas bibliotekāre B.Škrjaba, 63976615

29.05.2017.

Plkst. 10.00

Valles vidusskolas sporta zāle un stadions  Vecumnieku novada atklātā Jaunatnes olimpiāde Vecumnieku novada Domes sporta skolas metodiķe I.Lukjaņina, 26518167

30.05.2017.

Plkst. 9.00

Skaistkalnes tautas nams Skaistkalnes vidusskolas 4.klases un sešgadnieku grupas izlaidums Skaistkalnes tautas nama vadītāja L.Baļčūne, 29209956

30.05.2017.

Plkst. 15.00

Misas bibliotēka  Konkurss par izlasītajām grāmatām

Misas bibliotēkas vadītāja S.Šlikaite, 63976630