Vecumnieku novadā plānotie pasākumi 2017. gada aprīlī

Domes un komiteju sēdes:

Norises vieta: Rīgas iela 29A, Iniciatīvu un aktivitāšu centrs

Sociālo jautājumu komiteja

18. aprīlī plkst. 15.00

Attīstības komiteja

18. aprīlī plkst. 16.00

Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komiteja

19. aprīlī plkst. 15.00

Finanšu komiteja

19. aprīlī plkst. 16.00

Domes sēde

26. aprīlī plkst. 15.00

 

Datums un laiks

Pasākuma norises vieta

Pasākuma apraksts

Atbildīgais

01.04.2017. 

Plkst. 15.00

Bārbeles tautas nams "Satiec savu meistaru", ģimeniska un latviska pēcpusdiena ar lauku kapelu "Savējie" un vidējās paaudzes deju kolektīvu "Bārbele" Bārbeles tautas nama vadītāja D.Klipa, 28759159

01.04.2017.

Plkst. 17.00

Stelpes pamatskola Vecumnieku tautas nama amatiermākslas kolektīvu koncerts "...bez ceļa piekusuma" Latvijas simtgadei veltītā koncertu ciklā "Septiņi stāsti mūsu novadam". Piedalās: JK "Maldugunis" (S. Druva), BVA "Zīļuki" (D. Starta), VPDK "Vēveri" (S. Vēvere), SDK "Ozols" (A. Seglicka)

Stelpes pagasta kultūras darba organizatore S.Neliusa, 26346081

01.04.2017. - 07.04.2017.

Skaistkalnes pagasta bibliotēka Jautrības kopā ar satīrisko mākslas žurnālu "Svari"

Skaistkalnes pagasta bibliotēkas bibliotekāre I.Pavlovska, 63933318

01.04.2017. - 10.04.2017.

Beibežu bibliotēka Literatūras izstāde "Rakstniekam A.Skailim 90" Beibežu bibliotēkas vadītāja G.Spira, 63976907

01.04.2017.

Vecumnieku bibliotēka Izstāde "Latviešu ironiskās prozas meistaram Andrejam Skailim 90" Vecumnieku bibliotēkas vadītāja M.Boša, 63976615

02.04.2017.

Plkst. 09.30

Valles vidusskolas sporta zāle "Vecumnieku Novada Ziņu" kauss volejbolā sievietēm 2017 Vecumnieku novada domes sporta skolas metodiķe I.Lukjaņina, 26518167

03.04.2017. - 10.04.2017.

Umpārtes bibliotēka Literatūras izstāde "Rakstniekam Andrejam Skailim (īst.v. Andrejs Vite) 90"

Umpārtes bibliotēkas vadītāja I.Dātava, 63976812

03.04.2017. - 22.04.2017.

Taurkalnes bibliotēka Tematiska izstāde "Agri lēca saulīte Lieldienu rītā..." Taurkalnes bibliotēkas vadītāja B.Čebatarova, 65129608

03.04.2017. - 01.05.2017.

Misas bibliotēka Zentas Puriņas rokdarbu izstāde Lietišķās mākslas studijas vadītāja B.Šmite, 29191744

05.04.2017.

Plkst. 17.00

Vecumnieku novada domes sporta skolas zāle Volejbola turnīrs "Pretī pavasarim 2017" U-12 grupai Treneris J.Plūme, 26335294

06.04.2017.

Bārbeles bibliotēka Floristikas meistarklase Bārbeles bibliotēkas vadītāja B.Krauze, 63946896

07.04.2017.

Plkst. 17.00

Misas bibliotēka Tikšanās ar uztura speciālistu Misas bibliotēkas vadītāja S.Šlikaite, 63976630

07.04.2017.

Plkst. 19.00

Kurmenes tautas nams Tējas vakars ar tēmu "Vaļasprieki", Rudītes Nāzares fotoizstādes atklāšana un stāsts par Maljorku "Atgriešanās salā" Kurmenes tautas nama vadītāja S.Ķīse, 22423531

07.04.2017.

Plkst. 20.00

Valles vidusskolas sporta zāle Vecumnieku novada atklātais čempionāts telpu futbolā 2017 Vecumnieku novada domes sporta skolas metodiķe I.Lukjaņina, 26518167

07.04.2017. - 13.04.2017.

Valles bibliotēka Literatūras izstāde "Lieldienas gaidot" Valles bibliotēkas vadītāja I.Kļaviņa, 65152950

07.04.2017. - 27.04.2017.

Valles bibliotēka Sabiedrības balsošanas akcija “Latvijas gada monēta 2016” un erudīcijas spēle “Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!” Valles bibliotēkas vadītāja I.Kļaviņa, 65152950

08.04.2017.

Plkst. 21.00

Bārbeles tautas nams Mednieku balle Arvīds Rozēns, 26472397

09.04.2017.

Plkst. 10.00

Valles vidusskolas sporta zāle Vecumnieku novada atklātais čempionāts telpu futbolā 2017 (fināls) Vecumnieku novada domes sporta skolas metodiķe I.Lukjaņina, 26518167

09.04.2017. - 17.04.2017.

Stelpes pagasta bibliotēka Tematiska izstāde "K.Apškrūmai 80"

Stelpes pagasta bibliotēkas vadītāja R.Matuševa, 63945078

10.04.2017. - 13.04.2017.

Valles bibliotēka Literatūras izstāde "Dzeja kā dienišķā maize", dzejniecei K.Apškrūmai 80

Valles bibliotēkas vadītāja I.Kļaviņa, 65152950

10.04.2017. - 18.04.2017.

Bārbeles bibliotēka Plauktizstāde "Lielā diena šūp'li kāra"  Bārbeles bibliotēkas vadītāja B.Krauze, 63946896

10.04.2017. - 21.04.2017.

Kurmenes bibliotēka Tematiska literatūras izstāde "Lieldienu simboli" Kurmenes bibliotēkas vadītāja G.Skadiņa, 65152689

10.04.2017. - 28.04.2017.

Taurkalnes bibliotēka Literāra izstāde "Dzejniecei K.Apškrūmai 80" Taurkalnes bibliotēkas vadītāja B.Čebatarova, 65129608

11.04.2017.

Plkst. 14.30

Plkst. 16.00

Misas bibliotēka

Radošā floristikas darbnīca skolēniem ar Līgu Lauriņu, uz nodarbību līdzi jāņem zari, dekoratīvie elementi: spalvas, putniņi, oliņas;

Plkst. 16.00 dāvanu kastīšu gatavošanas radošā darbnīca

Misas bibliotēkas vadītāja S.Šlikaite, 63976630

11.04.2017. - 15.04.2017.

Umpārtes bibliotēka

Literāra izstāde "Pasaule zied! Dzejniecei K.Apškrūmai 80"

Umpārtes bibliotēkas vadītāja I.Dātava, 63976812

11.04.2017. - 18.04.2017.

Beibežu bibliotēka Tematiska izstāde "Priecīgas Lieldienas! Beibežu bibliotēkas vadītāja G.Spira, 63976907

12.04.2017.

Skaistkalnes pagasta bibliotēka Literāra izstāde "Saules pieskāriens. Dzejniecei K.Apškrūmai 80" Skaistkalnes pagasta bibliotēkas vadītāja D.Jakuška, 63933318

12.04.2017.

Vecumnieku bibliotēka Izstāde "Labs vārds kā laimes vērdiņš nekad nenodilst", K. Apškrūmai 80 Vecumnieku bibliotēkas vadītāja M.Boša, 63976615

12.04.2017.

Plkst. 11.00

Misas tautas nams Vecumnieku novada skolu deju kolektīvu skate Misas vidusskolas tautisko deju kolektīvu vadītāja V.Vaina, 29269344

12.04.2017. - 20.04.2017.

Beibežu bibliotēka Literatūras izstāde "Dzejniecei K.Apškrūmai 80" Beibežu bibliotēkas vadītāja G.Spira, 63976907

13.04.2017. - 17.03.2017.

Bārbeles bibliotēka Plauktizstāde "Dvēseles akvareļi. K.Apškrūmai 80"  Bārbeles bibliotēkas vadītāja B.Krauze, 63946896

13.04.2017.

Skaistkalnes pagasta bibliotēka Lieldienu zaļumi "Pie gudrās pūces" Skaistkalnes pagasta bibliotēkas bibliotekāre I.Pavlovska, 63933318

15.04.2017.

Plkst. 10.00

Vecumnieku tirgus laukums Lielais Lieldienu tirgus ar Vecumnieku amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos

Vecumnieku tautas nama vadītāja A.Laudurga, 28667825

Vecumnieku tautas nama mākslinieciskās daļas vadītāja V.Vēvere, 29451787

15.04.2017.

Plkst. 13.00

Skaistkalnes tautas nams

Bārbeles tautas nama amatierteātra "Bārbelīši" izrāde pēc Ā.Alunāna lugas "Icigs Mozes", režisors Ingus Pavinkšnis

Skaistkalnes tautas nama vadītāja L.Baļčūne, 29209956

15.04.2017.

Plkst. 14.00

Stelpes pamatskola

Sajūtu koncerts "Jauns rīts, mīlestība, ceļojums". Piedalās vokāli instrumentālā grupa “Lux Sonus”, vadītāja Anita Brīdaka. Ieeja bez maksas

Stelpes pagasta kultūras darba organizatore S.Neliusa, 26346081

15.04.2016.

Vecumnieku bibliotēka

Izstāde "Fantastiski godīgs un jūtīgs", aktierim Uldim Pūcītim 80

Vecumnieku bibliotēkas bibliotekāre B.Škrjaba, 63976615

16.04.2017.

Plkst. 12.00

Plkst. 21.00

Kurmenes tautas nams

Lieldienu izklaides lieliem un maziem parka estrādē;

Plkst. 21.00 atpūtas vakars kopā ar grupu ”Avārijas brigāde”, programmā skeči un atrakcijas par sadzīviskām tēmām. Ieejas biļete: 3.00 eiro

Kurmenes tautas nama vadītāja S.Ķīse, 22423531

16.04.2017.

Plkst. 13.00

Misas tautas nams

Lieldienu svinības Misas centrā kopā ar bērnu ansambli “Zīļuki”; lieldienu zaķu skrējiens apkārt tautas namam, olu kaujas un ripināšana, pavasara zupas baudīšana

Misas tautas nama vadītāja S.Vēvere, 26108733

16.04.2017.

Plkst. 16.30

Pie lielajām šūpolēm Skaistkalnē

Lieldienu izdarības bērniem kopā ar gaili un zaķi no "Pārsteigumu karuseļa"

Skaistkalnes tautas nama vadītāja L.Baļčūne, 29209956

16.04.2017.

Plkst. 17.00

Valles saieta nams

Lieldienu koncerts ar mājinieku un kaimiņu amatiermākslinieku piedalīšanos, vakarā balle, spēlē grupa “Ilūzija”

Valles saieta nama vadītāja A.Skosa, 29161432

16.04.2017.

Plkst. 22.00

Misas tautas nams

Latviešu deju mūzikas vakars ar Sabīni Berezinu. Ieejas biļete: 4.00 eiro

Misas tautas nama vadītāja S.Vēvere, 26108733

16.04.2017. 

Plkst. 22.00

Skaistkalnes tautas nams

Lieldienu balle kopā ar muzikantu Aināru Ašaku. Ieejas biļete: 3.00 eiro

Skaistkalnes tautas nama vadītāja L.Baļčūne, 29209956

16.04.2017.

Plkst. 15.00

Bārbeles centra parks

Lieldienu izdarības

Bārbeles tautas nama vadītāja D.Klipa, 28759159

16.04.2017.

Plkst. 22.00

Bārbeles tautas nams

Lieldienu balle, spēlēs kapela "Savējie", skaņotājs R.Sams. Ieejas biļete: 3.00 eiro

Bārbeles tautas nama vadītāja D.Klipa, 28759159

16.04.2017.

Vecumnieku bibliotēka

Izstāde "Šūpojies Lieldienās, priecājies Lieldienās"

Vecumnieku bibliotēkas bibliotekāre B.Škrjaba, 63976615

17.04.2017.

Plkst. 17.00

Vecumnieku tautas nams

Vecumnieku novada bērnu un jauniešu kora "Via Stella" Lieldienu koncerts, diriģente Liene Batņa. Ieeja bez maksas

Vecumnieku tautas nama vadītāja A. Laudurga, 28667825

Kora “Via Stella” diriģente L.Batņa, 26172271

17.04.2017. - 21.04.2017.

Valles bibliotēka

Bibliotēku nedēļa ar moto “Bibliotēka un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem”

Valles bibliotēkas vadītāja I.Kļaviņa, 65152950

17.04.2017. - 23.04.2017.

Taurkalnes bibliotēka

Bibliotēku nedēļas aktivitātes

Taurkalnes bibliotēkas vadītāja B.Čebatarova, 65129608

17.04.2017. - 23.04.2017.

Kurmenes bibliotēka

Novadpētniecības materiālu un literatūras izstāde "Bibliotēka un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem" 

Kurmenes bibliotēkas vadītāja G.Skadiņa, 65152689

17.04.2017.

Vecumnieku bibliotēka

Izstāde "Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem"

Vecumnieku bibliotēkas bibliotekāre B.Škrjaba, 63976615

18.04.2017.

Plkst. 15.00

Valles bibliotēka

Tikšanās ar dāliju audzētāju Alvi Vītolu, prezentācija, dāliju gumu tirgošana

Valles bibliotēkas vadītāja I.Kļaviņa, 65152950

18.04.2017. - 21.04.2017.

Skaistkalnes pagasta bibliotēka

Bibliotēku nedēļas aktivitātes

Skaistkalnes pagasta bibliotēkas vadītāja D.Jakuška, 63933318

18.04.2017. - 21.04.2017.

Umpārtes bibliotēka

Bibliotēku nedēļas "Bibliotēkas un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem" aktivitātes

Umpārtes bibliotēkas vadītāja I.Dātava, 63976812

18.04.2017. - 22.04.2017.

Bārbeles bibliotēka Novadpētniecības materiālu izstāde "Bārbeles bibliotēka gadu griezumos" Bārbeles bibliotēkas vadītāja B.Krauze, 63946896

18.04.2017. - 24.04.2017.

Stelpes pagasta bibliotēka Enciklopēdiju izstāde "Paplašinām redzesloku" Stelpes pagasta bibliotēkas vadītāja R.Matuševa, 63945078

18.04.2017. - 24.04.2017.

Valles bibliotēka Literatūras izstāde "Mēs dzīvojam no prieka un mīlestības", rakstniecei I.Indrānei 90 Valles bibliotēkas vadītāja I.Kļaviņa, 65152950

19.04.2017.

Plkst. 10.00

Kurmenes bibliotēka Skaļās lasīšanas stunda bērniem "Iešu laukā burtus vākt, vai man gribi līdzi nākt (M.Cielēna)" Kurmenes bibliotēkas vadītāja G.Skadiņa, 65152689

19.04.2017.

Skaistkalnes pagasta bibliotēka "Grāmatas izbrauc pie lasītājiem" bibliotēku nedēļā Skaistkalnes pagasta bibliotēkas vadītāja D.Jakuška, 63933318

19.04.2017.

Stelpes pagasta bibliotēka Pasākums skolēniem "Orientēšanās sacensības bibliotēkā" bibliotēku nedēļas ietvaros Stelpes pagasta bibliotēkas vadītāja R.Matuševa, 63945078

19.04.2017. 

Plkst. 12.30

Misas bibliotēka Tikšanās ar Velgu Vītolu Misas bibliotēkas vadītāja S.Šlikaite, 63976630

19.04.2017.

Plkst. 17.00

Valles vidusskolas sporta zāle Volejbola turnīrs "Pretī pavasarim 2017" U-14, U-15, U-16 grupām Treneris J.Plūme, 26335294

20.04.2017.

Plkst. 16.00

Vecumnieku tautas nams Pasākums "Lai visos dārzos pa dālijai zied...", tikšanās ar selekcionāru Alvi Vītolu Vecumnieku bibliotēkas bibliotekāre B.Škrjaba, 63976615

21.04.2017.

Stelpes pagasta bibliotēka Lasīšanas maratona noslēguma pasākums Stelpes pagasta bibliotēkas vadītāja R.Matuševa, 63945078

21.04.2017.

Plkst. 14.00

Beibežu bibliotēka

"Iestādīsim ziedus Latvijai", tikšanās ar dāliju audzētāju Alvi Vītolu

Beibežu bibliotēkas vadītāja G.Spira, 63976907

21.04.2017.

Plkst. 20.00

Valles vidusskolas sporta zāle

Futbola turnīrs 3:3

Vecumnieku novada domes sporta skolas metodiķe I.Lukjaņina, 26518167

21.04.2017. - 27.04.2017.

Bārbeles bibliotēka Plauktizstāde "Dzeguzīte gadus skaita. I.Indrānei 90" Bārbeles bibliotēkas vadītāja B.Krauze, 63946896

22.04.2017.

Plkst. 10.00

Misa Pašdarbnieku talka Misas tautas nama vadītāja S.Vēvere, 26108733

22.04.2017.

Plkst. 10.00

Klīvu kapsēta Klīvu kapsētas sakopšanas talka Umpārtes bibliotēkas vadītāja I.Dātava, 63976812

22.04.2017. 

Plkst. 18.00

Skaistkalnes tautas nams

Balle senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām "Pacel glāzi priekam", muzicēs "Baltie Lāči". Ieejas biļete: 1.00 eiro

Skaistkalnes tautas nama vadītāja L.Baļčūne, 29209956

22.04.2017.

Plkst. 20.00

Kurmenes tautas nams

Atpūtas vakars pēc Lielās talkas, Stelpes pagasta amatierkolektīvu koncertprogramma ”Te mūsu saknes, mūsu spārni...”

Plkst. 22.00 balle pie galdiņiem kopā ar grupu ”Kompromiss”. Ieejas biļete: 3.00 eiro, talkas dalībniekiem bez maksas

Kurmenes tautas nama vadītāja S.Ķīse, 22423531

22.04.2017.

Plkst. 22.00

Vecumnieku tautas nams

Lielās talkas diskotēka. Ieejas biļete: 3.50 eiro. Lielās talkas dalībniekiem, kuri piedalās novada pašvaldībā pieteiktās darba grupās, ieeja brīva

Vecumnieku tautas nama vadītāja A.Laudurga, 28667825

Vecumnieku tautas nama mākslinieciskās daļas vadītāja V.Vēvere, 29451787

23.04.2017.

Vecumnieku bibliotēka

Izstāde "Skolotājai, skolas direktorei, rakstniecei un dramaturģei Ilzei Indrānei 90"

Vecumnieku bibliotēkas vadītāja M.Boša, 63976615

24.04.2017.

Plkst. 18.00

Vecumnieku tautas nams

Liepājas leļļu teātra izrāde "Kā zvēri Pēterīti pārmācīja". Ieejas biļete: 2.00 eiro

Vecumnieku tautas nama vadītāja A.Laudurga, 28667825

24.04.2017. - 28.04.2017.

Kurmenes bibliotēka Literatūras izstāde "I.Indrānei 90" Kurmenes bibliotēkas vadītāja G.Skadiņa, 65152689

25.04.2017.

Plkst. 15.00

Misas bibliotēka Radošā darbnīca, priekšautu šūšana no audumu atgriezumiem Misas bibliotēkas vadītāja S.Šlikaite, 63976630

25.04.2017.

plkst. 16.00

Bārbeles centra parks

Bārbalas diena kopā ar lauku kapelu „Savējie"; pagasta kultūrvēsturisko objektu Mēdummuižas un Avotkroga daudzināšana; dižaudzes stādīšana; tradicionāla klimpu zupa

Bārbeles bibliotēkas vadītāja B.Krauze, 63946896

25.04.2017. - 29.04.2017.

Valles bibliotēka

Vecumnieku novada bērnu veidoto Lieldienu apsveikuma kartiņu izstāde un vērtēšana

Valles bibliotēkas vadītāja I.Kļaviņa, 65152950

25.04.2017.

Vecumnieku bibliotēka

Izstāde "Bibliogrāfam, bibliofilam Jānim Misiņam 155"

Vecumnieku bibliotēkas vadītāja M.Boša, 63976615

26.04.2017.

Plkst. 11.00

Vecumnieku tautas nams

Pensionāru biedrības "Virši" pasākums

Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja M.Vītola, 26892319

26.04.2017.

Plkst. 17.00

Vecumnieku novada domes sporta skolas zāle

Volejbola turnīrs "Pretī pavasarim 2017" U-12 grupai

Treneris J.Plūme, 26335294

27.04.2017.

Plkst. 19.30

Stelpes pamatskola

Aivara Bankas komēdija “Kredīts” Baldones amatierteātra “Sudraba nagla” iestudējumā, režisore Zigrīda Ezeriņa. Ieeja bez maksas

Stelpes pagasta kultūras darba organizatore S.Neliusa, 26346081

27.04.2017. Bārbeles bibliotēka Tikšanās ar dāliju audzētāju Alvi Vītolu Bārbeles bibliotēkas vadītāja B.Krauze, 63946896

28.04.2017.

Plkst. 10.00

Valles vidusskolas sporta zāle Vieglatlētika 4-cīņa Vecumnieku novada domes sporta skolas metodiķe I.Lukjaņina, 26518167

28.04.2017.

Plkst. 10.30

Misas bibliotēka Pirmā lasīšanas stunda bērniem Misas bibliotēkas vadītāja S.Šlikaite, 63976630

28.04.2017. 

Plkst. 11.00

Kurmenes tautas nams Skolu amatierteātru saiets "Mazie spēlmaņi" Amatierteātra "Kurmene"vadītāja G.Drezova, 29392988
28.04.2017.  Bārbeles bibliotēka Floristikas meistarklase Bārbeles bibliotēkas vadītāja B.Krauze, 63946896

28.04.2017.

Plkst. 18.00

Beibežu bibliotēka Stelpes pagasta vokālā ansambļa "Nianse" koncerts Beibežu bibliotēkas vadītāja G.Spira, 63976907

29.04.2017.

Plkst. 09.30

Valles vidusskolas sporta zāle Volejbola turnīrs U-15 grupas jaunietēm Treneris J.Plūme, 26335294

29.04.2017.

Plkst. 17.00

Bārbeles tautas nams

VPDK "Bārbele" 60 gadu jubilejas pasākums. Ieeja bez maksas;

Pēc svinīgās daļas balle, spēlē "Brālīši" no Madonas. Ieejas biļete koncerta apmeklētājiem bez maksas, pārējiem: 3.00 eiro

Bārbeles tautas nama vadītāja D.Klipa, 28759159

29.04.2017.

Plkst. 19.00

Stelpes pamatskola

Monikas Zīles sadzīves luga “Pilns džentelmeņa komplekts” Stelpes amatierteātra “Urguči” iestudējumā, režisore Lilita Berliņa. Pirmizrāde. Ieeja bez maksas

Stelpes pagasta kultūras darba organizatore S.Neliusa, 26346081

29.04.2017.

Valles saieta nams

Seces amatierteātra izrāde

Valles saieta nama vadītāja A.Skosa, 29161432

30.04.2017.

Plkst. 18.00

Vecumnieku tautas nams

Vecumnieku tautas nama amatierteātra “Vecmuiža” iestudētās V. Petruševicas lugas “Tikai divi…” PIRMIZRĀDE, režisore: Vēsma Petruševica

Vecumnieku tautas nama vadītāja A.Laudurga, 28667825

30.04.2017.

Plkst. 20.00

Kurmenes tautas nams

Deju grupu sadancis "Sadejosim Kurmenē"

Ieejas biļete: 1.00 eiro

Kurmenes tautas nama vadītāja S.Ķīse, 22423531