Lapas karte

Youtube

Twitter

Draugiem

Facebook

Valsts svētku koncertuzvedums un apbalvošana

18. novembrī Vecumnieku tautas namā izskanēja emocijām bagāts valsts svētku koncertuzvedums "Trejdeviņas saknes", kura laikā tika godināti tie īpašie cilvēki, kuru darbs un sirds siltums dara mūsu novadu un Latviju bagātāku. Svētku viesus aizkustināja Vecumnieku jauktā kora "Maldugunis" un Vecumnieku deju kolektīva "Vēveri" kopīgi veidotais koncertuzvedums, kura laikā sajutām to, ka patiesi esam viens vesels, jeb novada Domes priekšsēdētāja Gunta Kalniņa vārdiem – mēs visi kopā esam viena zvaigznīte mūsu Latvijas zvaigznājā.

Foto: Arturs Zuika

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933