Iedzīvotāji

Vecumnieku novada iedzīvotāju skaits uz 2016.gada 1.janvāri ir 8931. Līdzīgi kā Latvijā kopumā, Vecumnieku novada teritorijā iedzīvotāju skaits pēdējo gadu laikā ir samazinājies.

Iedzīvotāju skaits vecumu grupās:

0-15 1270

16-25 1188

26-65 4995

66-102 1578

2015.gadā no Vecumnieku novada citās administratīvajās teritorijās deklarējušās 231 persona, tai skaitā 23 personas uz ārzemēm, savukārt Vecumnieku novadā dzīvesvietu deklarējusi 295 personas.

1.tabula  Iedzīvotāju skaits Vecumnieku novadā

*Skaits no 1.janvāra (novads izveidots 1.jūlijā)

2.tabula Dzimušie Vecumnieku novadā

3.tabula Mirušie Vecumnieku novadā

4.tabula Iedzīvotāju vecuma struktūras dinamika Vecumnieku novadā uz 1.janvāri

Iedzīvotāju vecuma struktūras dinamika Vecumnieku novadā uz 1.janvāri

Salīdzinot 2010.gada un 2014.gada Vecumnieku novada iedzīvotāju sadalījuma rādītājus pa vecuma grupām, jānorāda, ka būtiski samazinās iedzīvotāju skaits darbaspējas vecumā (-372) un pēc darbaspējas vecuma (-109),  savukārt iedzīvotāju skaits līdz darbaspējas vecumam katru gadu mainās (-125). No 2011.gada novadā samazinās iedzīvotāju īpatsvars darbaspējas vecumā, bet īpatsvars līdz darbaspējas vecumam un pēc darbaspējas vecuma ir mainīgs.

 Uz 2014.gada 16.martu statistika rāda, ka novada iedzīvotāju nacionālais sastāvs ir sekojošs: 7321 ir latvieši, 626 krievi, 543 lietuvieši, 177 baltkrievi, 121 ukraiņi, 94 poļi, 18 čigāni, 8 moldāvi, 8 tatāri, 6 marieši, 5 vācieši, 5 rumāņi, 4 azerbaidžāņi, 4 uzbeki, 4 ebreji, 3 igauņi, 3 angļi, 2 čuvaši un pa vienam iedzīvotājam – albānis, amerikānis, bulgārs, francūzis, horvāts,  indietis, ķīnietis, spānis, turks, ungārs. 58 iedzīvotājiem tautības nav izvēlētas, savukārt 4 – nezināmas.

5.att. Vecumnieku novadā reģistrētās tautības

Vecumnieku novadā reģistrētās tautības