Jaunākās ziņas

Pasniegtas balvas konkursu „Sakoptākais īpašums” un „Iedzīvotāji veido savu vidi” dalībniekiem

16.10.2017

Foto: Katrīna Antonova, Alise Dreimane

13. oktobrī Misas tautas namā svinīgā ceremonijā apbalvoja un godināja Vecumnieku novada „Sakoptākais īpašums 2017” laureātus un sveica projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2017” dalībniekus un uzvarētājprojekta realizētājus.

SAKOPTĀKAIS ĪPAŠUMS 2017

„Sakoptākais īpašums” žūrijas komisijas priekšsēdētājs Jānis Kovals izteica prieku par dalībnieku aktivitāti, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Žūrijā darbojās arī Laima Indriķe, biedrības Skaistkalnes sieviešu klubs „Mēmelīte” pārstāve, Diāna Ruģele, domes deputāte, Valdis Rusiņš, novada uzņēmējs un Ieva Pankrate, domes sabiedrisko attiecību speciāliste.

Par „Sakoptāko lauksaimniecības uzņēmumu” tika atzīta z/s „Bogdani” un balva piešķirta saimniekiem Zigmundam un Daigai Alekšūniem – siena eksportētājiem un mežsaimniekiem Vecumnieku pagastā. Šajā kategorijā pateicību saņēma SIA „Agrofirma LOBE” pārstāvis – graudaugu, pākšaugu un eļļas augu audzētājs Vallē, gaļas liellopu audzētāji Edgars un Inga Drevinski z/s „Ķekari” Skaistkalnes pagastā, Bārbeles z/s „Grantskalni” saimnieki Aivars un Skaidrīte Auziņi, kas nodarbojas ar piena lopkopību, kā arī Egons un Iveta Grantiņi, kuri savā z/s „Auseklīši” nodarbojas ar siena eksportu.

Par sakoptāko īpašumu 2017 nominācijā „Sakoptākais uzņēmums lauku tūrisma un aktīva dzīvesveida pakalpojuma jomā” kļuva „Ausekļu dzirnavas” un Mediņu ģimene, kas aktīvi uztur sendienu tehnikas un darbarīku izmantošanas, ražas svētku svinēšanas tradīciju. Kopumā konkursa vērtēšanai pieteicās astoņi lauku tūrisma uzņēmumi. Ar pateicību par piedalīšanos tika sveikti un uzteikti z/s “Saliņas” saimnieks Jānis Šahnovs, tūrisma uzņēmuma “Makšķernieku paradīze” vadītājs Miervaldis Bērziņš, uzņēmuma “Upescelmiņi” saimniece Eleonora Maisaka, Dace Stankeviča ar ģimeni no “Mačeniem”, sensētas “Everti” saimnieki Kristīne un Ivars Valleri, “Kalnzemnieki” jeb novadā labāk zināmam kā „Āboļdārzs” saimnieks Kārlis Ulmanis un viesu nama “Robežnieki” saimnieks Mārtiņš Reitmanis.

Kultūras pasākumu norises vietu kategorijā žūrija vērtēja ne tikai sakoptību, bet arī iestādes spēju „strādāt uz āru”, radīt daudzveidību kultūras norišu piedāvājumā un popularizēt tur rīkotos pasākumus. Nominācijā „Vecumnieku novada sakoptākā kultūras pasākumu norises vieta” pie apbalvojuma tika Vecumnieku tautas nama kultūras dzīves organizētājas Agrita Laudurga un Vita Vēvere. Pateicības saņēma Valles saieta nama vadītāja Aija Skosa, Kurmenes tautas nama vadītāja Sarmīte Ķīse, Skaistkalnes tautas nama vadītāja Līga Baļčūne, Bārbeles tautas nama vadītāja Dace Klipa, Misas tautas nama vadītāja Sandra Vēvere. Stelpes pagastā kultūras nama nav, pasākumi notiek gan Stelpes pamatskolā, gan citviet, un kultūras darba organizatore Sandra Neliusa saņēma pateicību kā Stelpes pagasta kultūras norises vietu pārraudzītāja. Suminātas tika arī visu trīs novada muzeju vadītājas – Rita Kovala un Vecumnieku pagasta muzejs, Dace Anna Zvaigzne un aktieru Amtmaņu muzejs, Laima Indriķe un Skaistkalnes pagasta muzejs “Novadnieki” (L.Indriķe kā žūrijas pārstāve sava pieteiktā objekta vērtēšanā nepiedalījās).

Novada sešu pagastu konkurencē par sakoptāko tika atzīts Vecumnieku pagasts. Tā kā novada centram nav sava pārvaldnieka, žūrijas komisija vērtēšanā tikās un apbalvošanā sveica domes izpilddirektori Aigu Saldābolu. Pateicību par piedalīšanos un atzinīgus vārdus saņēma Valles pagasta pārvaldniece Iveta Radziņa, Bārbeles pagasta pārvaldniece Ērika Našeniece, Kurmenes pagasta pārvaldnieks Agris Kondrāts. Stelpes pagasta pārvaldnieks Elmārs Jukonis un Skaistkalnes pagasta pārvaldniece Ineta Skustā pasākumā nebija ieradušies un pateicības rakstus saņēma vēlāk.

Specbalvu ar nosaukumu „Novada ‘odziņa’” šogad žūrija lēma piešķirt Aivaram un Skaidrītei Auziņiem no z/s „Grantskalni” par dzimtas tradīciju turpināšanu.

„Sakoptākais īpašums” nomināciju ieguvējiem tika dāvāti novada uzņēmumā SIA „Dekjan” tapuši izgaismoti stikla apbalvojumi.

IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI 2017

Šajā vakarā sumināti tika arī konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2017” projektu īstenotāji. Projektu koordinatore Alīna Žukauska informēja, ka šogad tika pieteikti 16 iedzīvotāju projekti, no tiem finansēti un realizēti 12.

Sertifikātus par paveikto darbu saņēma projektu veicēju apvienību pārstāvji. Šogad tika veikti četri kāpņu telpu remonti, sertifikātus saņemt devās Valda Larionova par remontdarbiem Kalna ielā 18 Vecumniekos, Andrejs Matuševs par kāpņu telpas remontu Kalna ielā 3 Stelpē, Ilze Užule un Veronika Egle par logu nomaiņu Beibežu 7. un 8. māju kāpņu telpās.

Trīs projektu ietvaros iedzīvotāju apvienības pie daudzdzīvokļu mājām ierīkoja automašīnu stāvlaukumus. Sertifikātus saņēma Vaiva Grīnberga par izbūvētu jaunu stāvlaukumu Kļavu ielā 11 Vecumniekos, Andris Ieviņš pārstāvēja Misas 14. mājas iemītniekus un tur esošā automašīnu stāvlaukuma paplašinātājus, un Arvīds Grūbe saņēma sertifikātu kā Valles Liepu ielas māju nr.5 un nr.7 pārstāvis, kuri kopīgiem spēkiem izbūvēja jaunu stāvlaukumu.

Iedzīvotāju apvienības „Piebalgu kaimiņi” pārstāve Kristīne Paidere saņēma sertifikātu par lapenes izbūvēšanu daudzdzīvokļu māju pagalmā. Teritorijas apzaļumošanu, dekoratīvu elementu uzstādīšanu un lapenes ierīkošanu veica arī Beibežu 4. mājas iedzīvotāji, sertifikātu pārējiem nodos Guntars Stīpiņš. Par atjaunoto jumta segumu daudzdzīvokļu mājai Stelpes pagasta Beitiņos sertifikātu saņēma Ieva Pankrate.

Ar mērķi dažādot brīvdabas kultūras sarīkojumu piedāvājumu noderīgu projektu veica Vecumnieku tautas nama kora „Maldugunis” dalībnieki, izgatavojot pārvietojamus kora podestus. Darba grupa ar nosaukumu „Dziedošie novadnieki” saņēma sertifikātu par tirgus laukuma skatuves piebūvi.

Konkursa galveno balvu – 500 EUR projekta turpināšanai – ieguva Vecumnieku novada uzņēmēju biedrība par projektu turpat Misā, pretī tautas namam, kur noritēja apbalvošana, – tirgus mājiņu, labiekārtojot tirgus laukumu, kā arī radot iespēju vietējiem iedzīvotājiem tirgoties. Pēc balvas devās Zigmunds Alekšūns, z/s „Bogdani” saimnieks, ar kura iesaisti tapa Misas tirgus mājiņa.

„Iedzīvotāji veido savu vidi” ir projektu konkurss, kurā iedzīvotāju grupām no visa novada ir iespēja pieteikt savas idejas, kuras izskatot, pašvaldība piešķir to īstenošanai 800 EUR naudas summu vajadzīgo materiālu iegādei. Darbu veic paši iedzīvotāji. Konkurss notiek jau piekto gadu, un tā mērķis ir rosināt Vecumnieku novada iedzīvotāju iniciatīvu un aktivitāti savas vides un apkārtnes uzlabošanā un veicināt atbildību par savas dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Pasākuma muzikālajās pauzēs varēja klausīties dažādu instrumentu spēlē gaišās un tautiskās dāmu apvienības „Svīres” izpildījumā.

Katrīna Antonova,
Sabiedrisko attiecību nodaļas redaktore
29346403Komentāri (0)

Pievienot komentāru
Ievadiet kodu no bildes: *
 
CAPTCHA