Jaunākās ziņas

Valsts svētku koncertuzvedumā pasniedz pašvaldības apbalvojumus

22.11.2017

Foto: Arturs Zuika

18. novembrī Vecumnieku tautas namā izskanēja Latvijas Republikas 99. gada dienas koncerts “Trejdeviņas saknes”, kura laikā tika pasniegti Vecumnieku novada Domes apbalvojumi.

Svinīgi tērpušies, ziediem rokās un īpašām sajūtām pārņemti Vecumnieku tautas namā ieradās ļaudis, lai baudītu valsts svētku sarīkojumu.

Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš uzrunā aicināja ikvienu apzināties un sajust piederību Latvijai un iztēloties, ka Brīvības pieminekļa zvaigznājā mirdz arī zvaigzne – Vecumnieku novads, kā arī sešas mazākas pagastu zvaigznes. Mēs esam šīs vēstures rakstītāji, ir palicis viens solis līdz simtgadei, tas jāsper plaši un vareni. Viņš pateicās ikvienam, kurš ikdienā ir veicinājis mūsu novada un reizē arī Latvijas atpazīstamību un spēku.

Svētku koncerta skatuvi rotāja trīs Austras koki, kas priekšnesuma laikā tika papildināti ar latvju spēka simboliem – Saules rata, Dieva, Māras un Laimas zīmēm. Koncertprogramma bija emocionāla un sirsnīga, katru klausītāju uzrunājot un ievelkot stāstā par Latviju. Gaismu un skaņu spēles paspilgtināja īpašo sajūtu.

Karmīnsarkanais tonis tautas tērpos šķita pieskaņots skatuvei, un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vēveri” bijā kā vienots mehānisms.

Dziesmas spēku izdziedāja jauktais koris “Maldugunis”, pārsteidzot ar daudzveidīgo un iespaidīgo skanējumu.

Sarīkojuma priekšnesumi mijās ar Domes apbalvojumu – Atzinības un Goda rakstu pasniegšanu, ko saņēma cilvēki, kuri ar nesavtīgu darbu un sirds siltumu veido mūsu novadu. Tika arī dāvinātas piemiņas veltes tiem īpašajiem cilvēkiem, kuri piedalījās 4. maija vēsturiskajā notikumā, stādot simtgades ozolus Vecumnieku novadā. Kopumā tika pasniegti divdesmit pieci Atzinības raksti un astoņi Goda raksti.

Viesi no Biržiem bija ieradušies sveikt Vecumnieku novadu ar milzīgu torti. Biržu mērs Valdemārs Vaļkūns pauda sajūsmu par koncertuzvedumu, atklājot, ka pēc tik spēcīgām dziesmām un dejām jūtas uzlādēts un ir gatavs kopā doties jebkādā cīņā.

Pasākuma vadītāji koncertprogrammas noslēgumā sirsnīgi sveica visus apbalvojumu saņēmējus. “Jūsu domas un darbi dara mūsu novadu un mūsu Latviju bagātāku. Lai Latvijas vārds dzīvo Jūsu sirdīs kā svētku dienā, tā arī ikdienā!”

Par raitu svētku sarīkojuma norisi gādāja vadītāji Agrita Laudurga un Valdis Rusiņš. Kora dziedājumu un pasākumu papildināja koklētāja Ieva Danovska, pianiste, koncertmeistare Lelde Rasnace un instrumentālā grupa – Artūrs Dzintars (ģitāra), Gita Strazdiņa (sitaminstrumenti) un Arturs Jeršovs (basģitāra). Par izjusto un emocionālo pasākuma režiju rūpējās režisore Ieva Strazdiņa, horeogrāfe Sarmīte Vēvere un mākslinieciskā vadītāja Sindija Druva. 

Ozolu stādītāji:

 • Vecumnieku parkā – Dručku ģimene, Aija un Alfrēds Narbuti, Ainars Ķienis, Edgars Polis un Jānis Vītols;
 • Kurmenē – Raimonds Krūmiņš, Juris Sniķeris un Drezovu ģimene;
 • Skaistkalnē – Dzidra Kaminska ar mazdēlu Kristu Kaminski.

 

Atzinības rakstu saņēmēji:


 • Vecumnieku pagasta iedzīvotāja Inga Lebede par aktīvu iesaistīšanos, mecenātismu un nesavtīgu palīdzību kultūras dzīvē, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
 • Supošanas instruktors Māris Grīnvalds par aktīvu, radošu un pašaizliedzīgu darbu Vecumnieku novadā;
 • Valles vidusskolas apkopēja – sētniece Benita Zemoviča par ilggadēju un godprātīgu darbu;
 • Kurmenes pagasta uzņēmēji Jana un Agris Saknes par aktīvu uzņēmējdarbību un atsaucību, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
 • Skaistkalnes vidusskolas grāmatvede Valda Kalniņa par ilggadēju un godprātīgu darbu;
 • Vecumnieku novada autobusa vadītājs Jānis Skribāns par ilggadēju, profesionālu un godprātīgu darbu pašvaldībā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
 • Vecumnieku novada domes grāmatvede Dzidra Neimane par godprātīgu un uzcītīgu darbu pašvaldībā un aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē;
 • Stelpes pamatskolas direktores vietnieks saimnieciskajā darbā Dmitrijs Gridjuško par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā;
 • Vecumnieku pagasta iedzīvotāja Austra Zalcmane par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
 • Vecumnieku novada autobusa vadītājs Vitauts Briedis par profesionālu, godprātīgu un uzcītīgu darbu pašvaldībā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību; 
 • Vecmuižas manufaktūras izrakumu vadītāji Dita Auziņa un Rūdolfs Brūzis par nozīmīgu ieguldījumu Vecumnieku kultūras un vēstures jomās, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
 • Jauktā kora “Maldugunis” dalībnieks Mārcis Vētra par aktīvu iesaistīšanos, mecenātismu un nesavtīgu palīdzību kultūras dzīvē, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
 • Bārbeles pagasta pārvaldes vadītāja Ērika Našeniece par ilggadēju un apzinīgu darba pienākumu veikšanu Bārbeles pagastā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
 • Vecumnieku novada domes Sociālā dienesta sociālais pedagogs Renārs Sprancis par godprātīgu un profesionālu darbu sabiedrības labā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
 • Stelpes pamatskolas apkopēja Larisa Makarova par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā;
 • Vecumnieku novada autobusa vadītājs Ivars Zadovskis par profesionālu, godprātīgu un uzcītīgu darbu pašvaldībā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
 • SIA «Bauskas tirgotājs» kafejnīcas pavāre Ingrīda Circene par ilggadēju un godprātīgu darbu;
 • Vecumnieku novada domes saimniecības nodaļas darbinieks Arvīds Gulbis par nesavtīgu darbu pašvaldības teritorijas sakopšanā;
 • Vecumnieku pagasta iedzīvotāja Tamāra Samuševa par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
 • Valles pagasta iedzīvotāji Diāna un Imants Ruģeļi par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
 • Vecumnieku novada autobusa vadītājs Edgars Ozoliņš par ilggadēju, profesionālu un godprātīgu darbu pašvaldībā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
 • Skaistkalnes pagasta sētniece Brigita Streļcova par ilggadēju un godprātīgu darbu pašvaldības teritorijas sakopšanā;
 • Vecumnieku vidusskolas skolotāja Vera Strogonova  par ilggadēju un godprātīgu darbu izglītības jomā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
 • Zumbas instruktore Dagnija Bramane par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;

 

Goda rakstu saņēmēji:


 • Valles pagasta iedzīvotājs Vilnis Celmiņš par aktīvu un pašaizliedzīgu darbu sabiedrības labā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
 • Vecmuižas manufaktūras pētniece Mārīte Jakovļeva  par nozīmīgu ieguldījumu Vecumnieku kultūras un vēstures jomās, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
 • Vecumnieku pagasta iedzīvotāja Ineta Kanna par aktīvu iesaistīšanos kultūras un sabiedriskajā dzīvē, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
 • Vecumnieku pagasta iedzīvotāji Daiga un Sarmis Spalvas par sabiedrisko aktivitāti, mecenātismu un nesavtīgu palīdzību Misas vidusskolai, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
 • Vecumnieku novada domes Saimniecības nodaļas vadītājs Aivars Petruševics par uzņēmību, iniciatīvu un uzcītīgu darbu pašvaldībā un aktīvu iesaistīšanos kultūras un sabiedriskajā dzīvē, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
 • Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe, kora “Via Stella” vadītāja un diriģente Liene Batņa par radošu un augstu profesionālo ieguldījumu, novada un skolas vārda popularizēšanu, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
 • Stelpes pagasta pārvaldes vadītājs Elmārs Jukonis par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Stelpes pagasta dzīvē, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību;
 • Vecumnieku jauktā kora “Maldugunis” diriģente Sindija Druva par radošu un profesionālu darbu kultūras jomā, veicinot Vecumnieku novada pazīstamību.

Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
22024545Komentāri (0)

Pievienot komentāru
Ievadiet kodu no bildes: *
 
CAPTCHA