Jaunākās ziņas

Vecumnieku novada atkritumi turpmāk tiks vesti uz poligonu "Brakšķi"

05.01.2018

Foto: zz.lv

Informējam iedzīvotājus, ka, sākot ar 2018. gada 1. janvāri, Vecumnieku novadā savāktie atkritumi tiks vesti uz poligonu "Brakšķi" Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā, pamatojoties uz SIA “Vides Serviss” līguma uzteikumu un Ragn Sell noslēgto līgumu ar SIA Jelgavas Komunālie pakalpojumi un izsniegto atkritumu apsaimniekošanas licenci.

SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi", VRN 436030, 22128, Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007 28. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk − Regulators) iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projektu atkritumu poligonā "BRAKŠĶI" (II kārta 3. un 4. sektors), Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, kas aprēķināts saskaņā ar Regulatora padomes 2017. gada 16. februāra lēmumu Nr. 1/5 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika".

SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir 30,90 EUR/t (bez PVN un bez DRN), un tas ir spēkā no 2017. gada 1. aprīļa (SPRK lēmums 02.02.2017).

Regulatorā iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu projektu veido:

SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS TARIFS (bez PVN un DRN):

Sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente*, EUR/t

31,27

DRN starpības komponente, EUR/t

 

Pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

20,05

Pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

24,64

Pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

28,65

Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs bez DRN, EUR/t

 

Pie DRN  likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

11,22

Pie DRN  likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

6,63

Pie DRN  likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

2,62

* Atbilst jēdzienam "spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs".

Kopējais maksājums, kāds veidojas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotājiem pēc plānotajām izmaiņām, varētu būt:

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs (bez PVN un bez DRN), EUR/t

DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t

Maksājums ar DRN (bez PVN), EUR/t

Laikposmā

11,22

35,00

46,22

01.01.2018. - 31.12.2018.

6,63

43,00

49,63

01.01.2019. - 31.12.2019.

2,62

50,00

52,62

No 01.01.2020.

Tarifu izmaiņas ir saistītas ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta un pārejas noteikumu 31. punkta prasību izpildi.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu lietotājs var SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" birojā Dobeles šosejā 34, Jelgavā, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar valdes locekli, tālr. 63007720.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi", Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, e-pasta adrese: info@komunalie.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Saite uz šo publikāciju "Latvijas Vēstnesī": https://www.vestnesis.lv/op/2018/4.DA2

SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" oficiāls paziņojumsKomentāri (0)

Pievienot komentāru
Ievadiet kodu no bildes: *
 
CAPTCHA