Jaunākās ziņas

AS "Sadales tīkls" uzlabo elektroapgādi klientiem

28.11.2017

Lai klientiem Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novadā paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti, AS „Sadales tīkls” šogad Vecumnieku, Iecavas un Bauskas novados kopumā atjaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas 24 kilometru garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 41 kilometra garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 22 transformatoru apakšstacijas.

Šo novadu elektrotīkla atjaunošanā AS „Sadales tīkls” šogad ieguldīs 1,2 miljonus eiro, uzlabojot sniegto pakalpojumu kvalitāti vairāk nekā 2 300 klientu.

Vecumnieku novada elektrotīkla atjaunošanā AS „Sadales tīkls” šogad ieguldīs vairāk nekā 342 tūkstošus eiro un kopumā novada teritorijā šogad tiks atjaunotas vidējā sprieguma 20kV elektrolīnijas 11 kilometru garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 11 kilometru garumā un rekonstruētas vai izbūvētas jaunas 4 transformatoru apakšstacijas.

Šogad plānotā elektrotīkla rekonstrukcija noslēgusies Vecumnieku un Skaistkalnes pagastā, bet elektrotīkla pārbūves darbs vēl turpinās Bārbeles pagastā.

Starp Melderiem Vecsaules pagastā un Gaismu Bārbeles pagastā tiek veikta vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve 8 kilometru garumā. Aptuveni 80% no šīs elektrolīnijas šķērso mežu, tādēļ 6,7 km garš elektrolīnijas posms tiek pārbūvēts izolētu vadu izpildījumā. Pēc elektrolīnijas pārbūves klientiem Vecsaules un Bārbeles pagastā samazināsies elektroapgādes traucējumu skaits, kurus izraisa koku un zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem, kā arī paaugstināsies saimniecisko darbu veicēju drošība, jo samazināsies risks gūt letālu elektrotraumu, neapdomīgi veicot saimnieciskos darbus elektrotīkla tuvumā.

Papildus vidējā sprieguma elektrolīnijas pārbūvei elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā AS „Sadales tīkls” izbūvēs jaunu zemsprieguma 0,4kV kabeļu līniju 900 metru garumā un 2 jaunas transformatoru apakšstacijas.

Lai samazinātu dažādu ārējo risku ietekmi uz elektrotīklu, vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīnija izolētu vadu izpildījumā pārbūvēta arī Skaistkalnes pagastā. Teritorijā no Skaistkalnes līdz Kurmenes pagasta robežai, 20kV gaisvadu elektrolīnija atjaunota 2,8 kilometru garumā, paaugstinot elektroapgādes drošumu Skaistkalnes iedzīvotājiem.

Vecumnieku pagastā šogad veikta zemsprieguma 0,4kV elektrotīkla pārbūve, un darbs norisinājās Vecumnieku pagasta centrā un Zvirgzdē. Zvirgzdē, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 28 klientiem, veikta zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 3,6 kilometru garumā un gan rekonstruēta, gan izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija, savukārt Vecumniekos veikta zemsprieguma kabeļu līniju rekonstrukcija 6,7 kilometru garumā, uzlabojot elektroapgādi 216 klientiem.

Visā Latvijā pakāpeniski tiek atjaunoti novecojušie elektrotīkli un mērķtiecīgi tajos ieviesti digitālie elementi un risinājumi, lai paaugstinātu klientu apmierinātību ar elektroapgādes kvalitāti un tās pieejamību. Klientu prasības pieaug un šodien elektroenerģijas lietotāji sagaida, lai elektroapgāde būtu nepārtraukta un atbilstošā kvalitātē, jo ik katra elektrības pārtraukuma minūte vai sprieguma svārstības sagādā neērtības iedzīvotājiem gan pilsētās, gan lauku reģionos, gan ietekmē uzņēmumu vai iestāžu darbību.

Tādēļ arī Bauskas, Iecavas un Vecumnieku novados, izvērtējot elektrotīkla stāvokli, vecumu, klientu skaitu un uzņēmējdarbības attīstību konkrētajā vietā, kā arī pašvaldību attīstības plānus, turpinās pakāpeniska elektrotīkla atjaunošana un pārbūve. Elektrotīkls ir veidojies vēsturiski un savlaicīga tā atjaunošana ir ļoti svarīga, lai ilgtermiņā klientiem nodrošinātu drošu un kvalitatīvu elektroenerģijas piegādi. Paveiktais darbs šobrīd – cik daudz un efektīvi tiek ieguldīts elektrotīkla atjaunošanā, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākos 40-50 gadus, jo tas ir laiks, kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi.  

Tatjana Smirnova,
AS „Sadales tīkls” preses sekretāre
67728823Komentāri (0)

Pievienot komentāru
Ievadiet kodu no bildes: *
 
CAPTCHA