Jaunākās ziņas

Par kandidātu sarakstu iesniegšanu pašvaldību vēlēšanām

24.04.2017

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanām notiks no 2017. gada 14. līdz 24. aprīlim.

Saraksti jāiesniedz attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai.

Vecumnieku novada vēlēšanu komisijas adrese: Rīgas iela 29, 3. kabinets, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV3933.

Darba laiks:

18.04.2017. no plkst. 13.00 – 16.00;

19.04.2017. no plkst. 9.00 – 13.00;

20.04.2017. no plkst. 14.00 – 17.00;

21.04.2017. no plkst. 14.00 – 17.00;

24.04.2017. no plkst. 13.00 – 18.00.

Pēdējā kandidātu sarakstu iesniegšanas dienā – 2017. gada 24. aprīlī – kandidātu sarakstus pieņems no tiem partiju, partiju apvienību pārstāvjiem, kuri būs ieradušies vēlēšanu komisijas telpās līdz pulksten 18.00.

Kandidātu sarakstu iesniedzēji var vienoties par citu laiku, iepriekš saskaņojot dienu un laiku ar Vecumnieku novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Daci Šileiku (tālr. 29285443) vai sekretāri Viju Beļūnu (tālr. 26669550).

Drošības nauda par katru kandidātu sarakstu Vecumnieku novada Domes vēlēšanās ir 150,00 euro. 

Konta rekvizīti drošības naudas iemaksai:

Vecumnieku novada vēlēšanu komisija
Reģistrācijas Nr. 90009061048
Banka: A/S SWEDBANKA
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV58 HABA 0551 0433 9512 4

Maksājuma dokumentā, kuru izsniedz banka un kas iesniedzams vēlēšanu komisijai, jānorāda:

1) persona, kas veikusi maksājumu;

2) kandidātu saraksta nosaukums, par kuru drošības nauda iemaksāta;

3) vēlēšanu apgabala nosaukums, kurā saraksts pieteikts;

4) datums, kad veikts maksājums.

Svarīgi! Drošības naudu drīkst iemaksāt gan juridiska, gan fiziska persona. Drošības nauda tiks atmaksāta, ja attiecīgās domes vēlēšanās no saraksta tiks ievēlēts vismaz viens deputāts. Ja neviens deputāts netiks ievēlēts, tad vēlēšanu komisija drošības naudu ieskaitīs attiecīgās pašvaldības budžetā.

Ar kandidātu sarakstu iesniegšanas kārtību var iepazīties Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 4. nodaļā „Kandidātu sarakstu iesniegšana” un Centrālās vēlēšanu komisijas 2016. gada 20. decembra instrukcijā „2017.gada 3. jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu pieņemšanas instrukcija". Kandidātu saraksts un tam pievienojamie dokumenti sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu “Balsis PV 2017”.  Piekļuves tiesības lietojumprogrammai piešķir novada vēlēšanu komisija, pamatojoties un kandidātu saraksta gatavotāja personīgi iesniegtu vai elektroniski parakstītu iesniegumu. Elektroniski parakstītie iesniegumi jāsūta uz e-pastu dace.sileika@vecumnieki.lv

Sīkāka informācija par kandidātu sarakstu sagatavošanu un normatīvie akti pieejami Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv

 

Dace Šileika
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

 

Sludinājums publicēts  mājaslapā internetā www.vecumnieki.lv
2017.gada 5.aprīlī.Komentāri (0)

Pievienot komentāru
Ievadiet kodu no bildes: *
 
CAPTCHA