Jaunākās ziņas

Paziņojums par vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu pieteikšanu

04.07.2017

Vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu pieteikšanas termiņš: līdz šī gada 14. jūlijam.

Pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām. Pieteikuma veidlapas paraugs pieejams interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv, Vecumnieku novada domē un pagastu pārvaldēs.

IESNIEGUMA VEIDLAPA

Pieteikums iesniedzams Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29, Vecumniekos, vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savu pārstāvi novada vēlēšanu komisijā ir:

1) reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām;

2) ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

3) Vecumnieku novada Domes deputātiem.

Par vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

1) kurš prot latviešu valodu;

2) kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

3) kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs;

4) kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai Vecumnieku novada Domes deputāts;

5) kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma. 

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.Komentāri (0)

Pievienot komentāru
Ievadiet kodu no bildes: *
 
CAPTCHA