Jaunākās ziņas

Sludinājums par "Mežvidi" izsoli

23.11.2017

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2018. gada 10. janvārī plkst. 10 Rīgas ielā 29A, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, domes sēžu zāles telpās (pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežvidi”, Bārbeles pagastā, Vecumnieku novadā pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Īpašuma sastāvu veido zemes gabals 1,75 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 40440040102 un dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 40440040102001.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku no­vada domē, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, 1. kabinetā darba dienās no plkst. 9 līdz 12.30 un no plkst. 13.30 līdz 16, kā arī Vecumnieku novada pašvaldības interneta mājas lapā www.vecumnieki.lv.

Īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 29373009 (Ērika Našeniece).

Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, 1. kabinetā darba dienās no plkst. 9 līdz 12.30 un no plkst. 13.30 līdz 16. Reģistrācija tiek izbeigta 10. janvārī plkst. 9.30.

Izsoles nosacītā cena – 5400 eiro. Izsoles solis – 100 eiro. Nodrošinājums – 540 eiro. Maksājumi ieskaitāmi Vecumnieku novada domes, reģistrācijas Nr. 90009115957, bankas kontā Nr. LV54HABA 0551025822482, AS „Swedbank”. Mak­sājumi uzskatāmi par izpildītiem, ja naudas summa ir ieskaitīta bankas kontā.

Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā 10 dienu laikā no izsoles dienas.

Sludinājums pirmreizēji  publicēts  internetā mājaslapā www.vecumnieki.lv 2017. gada 23. novembrī.

IZSOLES NOTEIKUMIKomentāri (0)

Pievienot komentāru
Ievadiet kodu no bildes: *
 
CAPTCHA