Jaunākās ziņas

Sludinājums par "Stieņi-1" izsoli

23.11.2017

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2018. gada 10. janvārī plkst. 10.30 Rīgas ielā 29A Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, domes sēžu zāles telpās (pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā īpašuma „Stieņi-1", Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Īpašuma sastāvu veido zemes gabals 1569 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 40940070042 un dzīvojamā ēka ar kadastra apzīmējumu 40940070042001.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, 1. kabinetā darba dienās no plkst. 9 līdz 12.30 un no plkst. 13.30 līdz 16, kā arī Vecumnieku novada pašvaldības interneta mājas lapā www.vecumnieki.lv.

Īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 29464887 (Aivars Petruševics).
Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, 1. kabinetā darba dienās no plkst. 9 līdz 12.30 un no plkst. 13.30 līdz 16. Reģistrācija tiek izbeigta 10. janvārī plkst. 9.30.

Izsoles nosacītā cena – 1200 eiro. Izsoles solis – 100 eiro. Nodrošinājums – 120 eiro. Maksājumi ieskaitāmi Vecumnieku novada domes, reģistrācijas Nr. 90009115957, bankas kontā Nr. LV54HABA 0551025822482, AS „Swedbank". Maksājumi uzskatāmi par izpildītiem, ja naudas summa ir saņemta bankas kontā.

Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā 10 dienu laikā no izsoles dienas.

Sludinājums pirmreizēji publicēts internetā mājaslapā www.vecumnieki.lv 2017. gada 23. novembrī.

IZSOLES NOTEKUMIKomentāri (0)

Pievienot komentāru
Ievadiet kodu no bildes: *
 
CAPTCHA