Jaunākās ziņas

Spriež par lauku uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanu

04.10.2017

Tiekoties ar ekspertiem no dažādām nozarēm, projekta “INNOGROW” iesaistīto pušu darba grupas sanāksmē debatēts par iespējām piesaistīt investīcijas, tā uzlabojot lauku uzņēmumu konkurētspēju, palielinot eksportu un veicinot jaunus uzņēmējdarbības modeļus.

Sanāksmes ievaddaļā ZPR projektu vadītājs Artūrs Penčura, kurš īsteno projektu “INNOGROW”, sanākušos informēja par redzēto pieredzes apmaiņas braucienā Itālijā: “Lombardija ir inovatīvākais reģions Itālijā – šeit tiek dibināti vairāk nekā 20% no jaunizveidotajiem uzņēmumiem valstī, desmit gadu laikā šeit bāzētās kompānijas iesniegušas 19 000 patentu, bet pētniecībā un inovācijās apgrozījums sasniedz 8 miljardus eiro.” Kā labo piemēru A.Penčura min pērn pieņemto likumu par jaunievedumu atbalstu, kas ļāvis projektiem piesaistīt 40 miljonus eiro. “Lombardijas reģionā izdevās apskatīt arī labās prakses piemēru – PTP zinātnisko parku, kurā tiek nodarbināti 50 zinātnieki, kas strādā pie lauksaimniecības un dzīves zinātņu, tostarp bioekonomikas un biomedicīnas nozares inovācijām, palīdzot izveidot 49 uzņēmumus un piesaistot 99 miljonus eiro vietējiem lauku,” stāsta A.Penčura.

Projekta sanāksmē par iespējām uzņēmējiem stāstīja arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Linda Grīnfelde. Viņa dalībniekus informēja par biznesa inkubatoriem, programmu zinātnieku ideju komercializēšanai, atbalstu produktu vai tehnoloģiju izstrādei un citām jomām. Nenoliedzami, finansējuma trūkums ir būtisks šķērslis uzņēmumu attīstīšanā, tādēļ ar savu piedāvājumu iepazīstināja arī biedrības “Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” izpilddirektore Aiga Kalbjonoka – šajā privāto investoru biedrībā darbojas 76 investori, kas cenšas atbalstīt dažādu jomu un finansējuma projektus.

Klātesošajiem debatējot par iespējām sadarboties un attīstīt lauku uzņēmējdarbību, secināts, ka viens no būtiskākajiem ierobežojumiem uzņēmumu attīstībā ir nesaprašanās starp uzņēmējiem un zinātniekiem vai izgudrotājiem. “Latvijā ir neskaitāmi piemēri, kur “pa priekšu iet” izgudrotājs, un tikai pēc viņa seko uzņēmējs. Inovatori uzskata, ka viņi vislabāk zina, kā vadīt uzņēmumu un virzīt produktu, tādēļ nereti viņi, baidoties no idejas nozagšanas, izvairās no sadarbības ar cilvēkiem, kam uzņēmējdarbība ir “gēnos”,” pauda “Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkla” valdes loceklis Juris Birznieks.

Tāpat nepieciešamas regulāras trīspusējas tikšanās starp uzņēmējiem, finansētājiem un citām iesaistītajām pusēm. Kā norādīja augļkopis Māris Šņickovskis, uzņēmēji vislabāk zinās, ko viņiem vajag, tādēļ finansējuma programmu veidošanā būtu jāapzina reālās vajadzības. Līdzīgu redzējumu pauda arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zinātnes un projektu attīstības centra vadītāja Dzidra Kreišmane: “Arī zinātniekiem ir jāsaprot, ko pētīt, kādas ir problēmas. Apkopojot šādu informāciju, būtu iespējams precīzāk noteikt virzienus, kuros strādāt.”

Noslēdzot diskusiju, klātesošie rezumēja, ka iespējas lauku uzņēmēja atbalstīšanai ir, taču tās nereti ir grūti pieejamas vai neapzinātas. Apskatītie piemēri gan no ārvalstīm, gan Latvijas, ir noderīgi, taču būtu nepieciešama stingrāka valsts nostāja mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas attīstīšanai, kas ļautu ieviest jaunas prakses un zināšanas, kā arī veicinātu inovatīvu produktu attīstību uzņēmumos lauku teritorijās.

Tieši jaunu politiku izstrāde un to virzīšana reģionālā un nacionālā līmenī, tā veicinot uzņēmumu modernizāciju un jaunievedumu attīstīšanu, ir galvenais Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Reģionālo politiku veidošana uzņēmumiem laukos inovatīvas konkurētspējas un izaugsmes attīstībai” jeb “INNOGROW” mērķis. Vienlaikus paredzēts veicināt lokālās, reģionālās un nacionālās politikas īstenotāju pozitīvu attieksmi tehnoloģiju un inovāciju ieviešanā. Tāpat ar Zemgales Plānošanas reģiona starpniecību tiks veicināts dialogs starp mērķgrupām, tā stimulējot kopīgu risinājumu meklēšanu un ieviešanu uzņēmējdarbībā laukos.

Projektu INNOGROW 85% apmērā līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Europe programma. Kopējais projekta budžets – 1 574 322 EUR, ZPR budžets 129 960 EUR (t.sk. ERAF: 110 466 EUR). Plašāk par projektu – interregeurope.eu/innogrow/.

Aigars Ieviņš,
Zemgales Plānošanas reģiona
Sabiedrisko attiecību speciālists
63021245Komentāri (0)

Pievienot komentāru
Ievadiet kodu no bildes: *
 
CAPTCHA