Jaunākās ziņas

Vecumniekos notiks Latvijas Zemnieku federācijas rīkotas mācības mazajiem lauku uzņēmējiem

05.01.2018

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija” pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros 22. un 23. janvārī viesu namā “Satekas” (Satekas, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933) organizē mācības „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību”.

Īstenojot biedrības „Latvijas Zemnieku federācija” piedāvātās mācības, tiks veidota lauksaimnieku un pārtikas ražotāju izpratne par lauksaimniecības un pārtikas ražošanas efektivitātes palielināšanu, ražošanas izmaksu optimizēšanu, konkurētspējas uzlabošanu, kooperācijas un ilgtspējīgas attīstības plānošanu saimniecībā.

Mācību kursa lektori-Videga Vītola, Raimonda Ribikauska, Zaiga Blaua un Agnese Hauka divu dienu garumā stāstīs par mājražošanas iespējām un izaicinājumiem, tūrismu kā papildinājumu lauksaimnieciskajai ražošanai, kooperāciju un sadarbību veiksmīgai uzņēmējdarbības attīstībai, produkcijas noieta veidošanu un kā analizēt savas saimniecības darbību.

Mācības ietver gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības, un tiks dota iespēja praktiskās nodarbībās mācību kursā iegūtās teorētiskās zināšanas pielietot praksē, veicot reālus darba uzdevumus. 

Mācību kursa programma

Mācību norises vieta un laiks: viesu nams “Satekas”, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933 (www.satekas.lv), 2018. gada 22. – 23. janvāris plkst. 10 – 17.

Līdzmaksājums par dalību divu dienu mācībās ir 18.88 EUR mazajām saimniecībām un mežsaimniecības pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 EURun meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem. Pārējiem līdzmaksājums sastāda 94.40 EUR.

Dalības maksā iekļauts: mācību nodrošināšana, visu nepieciešamo mācību materiālu sagatavošana, izsniegšana, apliecinājuma izsniegšana pēc mācību kursa pabeigšanas (vismaz 75% no mācību kursa apjoma) un ēdināšana.

Dalībai mācībās aicinām pieteikties, zvanot pa tālr. 26536985 (Aiga) vai rakstot uz e-pastu: info@lzf.lv.

Pirms apstiprināsim reģistrāciju, lūgums aizpildīt un elektroniski atsūtīt Mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapuPapildus aicinām atsūtīt skanētus arī citus saistošus dokumentus, kas pierāda jūsu iesaisti nozarēs (lauksaimniecības un pārtikas ražošanas vai pārtikas ražošanas, vai mežsaimniecības nozare).

Kā saistošie dokumenti var būt, piemēram, zemesgrāmata, kas apliecina, ka jūsu īpašumā ir lauksaimniecības zeme, mežs; EPS izdruka, ja jūs 2017. gadā esiet pieteicies platību maksājumiem; saimnieciskās darbības veicējiem D3 veidlapas kopija; juridiskām personām gada pārskata kopija; uzņēmuma (z/s) darbiniekiem izziņa par to, ka strādā uzņēmumā (darba līgums nav jāiesniedz), par ģimenes locekļiem – skaidrojumu ieraksta mācību dalībnieka reģistrācijas veidlapā sadaļā "piezīmes" – radniecības saistību ar uzņēmuma īpašniekukā arī informāciju par to, ka klausītājs ir iesaistīts uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un ir kopīga mājsaimniecība.

Aiga Kuzma,
biedrības „Latvijas Zemnieku federācija”
biroja vadītāja
26536985
info@lzf.lvKomentāri (0)

Pievienot komentāru
Ievadiet kodu no bildes: *
 
CAPTCHA