Jaunākās ziņas

Vecumnieku novada dome aicina darbā Vecumnieku tautas nama vadītāju

09.01.2018

Vecumnieku novada dome aicina darbā Vecumnieku tautas nama vadītāju, sākot ar š.g. 1. februāri.

Darba pienākumi:

 • organizēt un vadīt tautas nama darbu saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Vecumnieku novada Domes lēmumiem;
 • koordinēt metodisko darbu Vecumnieku novada tautas namu vadītājiem un kultūras pasākumu organizatoriem (kursi, semināri, darba tikšanās);
 • sadarbībā ar Vecumnieku novada tautas namu vadītājiem izstrādāt kultūras pasākumu plānu vienu reizi pusgadā, mēnesi pirms perioda sākuma;
 • nodrošināt valsts un novada nozīmes kultūras pasākumu organizatorisko darbu un koordinēt novada kultūras darbinieku un pašdarbnieku dalību tajos (Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki, Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, Liliju svētki, Kanepenes svētki, Pēterdiena u.c.);
 • nodrošināt pasākumu dalībnieku un izmantoto autortiesību darbu uzskaiti un novada atskaites sagatavošanu un iesniegšanu AKKA/LAA  Latvijas autoru biedrība “Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/ Latvijas Autoru apvienība” un LaIPA – Biedrība „Latvijas Izpildītāju un producentu apvienība”;
 • nodrošināt tautas nama budžeta līdzekļu racionālu izlietošanu un materiālo vērtību saglabāšanu;
 • nodrošināt tautas nama iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu tautas nama darbībā;
 • sastādīt tautas nama organizēto pasākumu tāmes, organizēt līgumu noslēgšanu ar pakalpojumu sniedzējiem, saskaņojot to ar izpilddirektoru. Nodrošināt pasākumu norisi saskaņā ar izstrādātajām un saskaņotajām tāmēm, noslēgtajiem līgumiem;
 • organizēt kultūras, atpūtas un tematiskos pasākumus dažāda vecuma un interešu grupām;
 • sniegt atskaites izpilddirektoram un Domes priekšsēdētāja vietniekam par tautas nama darbu;
 • ievērot profesionālās ētikas normas un nodrošināt to ievērošanu tautas nama darbībā;
 • nodrošināt noteikto prasību ievērošanu ugunsdrošības, darba aizsardzības un darba higiēnas jomā;
 • piedalīties tautas nama darbinieku amata aprakstu izstrādē;
 • rūpēties par tautas nama un kultūras pasākumu prestižu.

Prasības:

 • ieņemamajam amatam atbilstoša augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs (mākslas, kultūras teorija un vadībzinātnes, kultūras menedžments un radošās industrijas);
 • kultūras jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana;
 • ļoti labas komunikācijas un sadarbības prasmes, organizatora dotības;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, spēja strādāt komandā, prasme racionāli organizēt savu darbu;
 • spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • iemaņas darbā ar datoru, sagatavojot un noformējot dokumentus (vēstules, atskaites, veidlapas, iesniegumus u.c.);
 • labas plānošanas spējas;
 • pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai administrējošā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu;
 • izpalīdzīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus;
 • sociālās garantijas;
 • pilnu darba laiku (obligāta prasība).

Dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli, kā arī izglītību un kvalifikācijas kursus apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt Vecumnieku novada domes kancelejas nodaļā pie sekretāres Rīgas ielā 29, Vecumniekos vai sūtīt uz e-pastu vecumnieki@vecumnieki.lv līdz 2018. gada 23. janvārim. (Pilns amata apraksts pretendentiem pieejams, sūtot e-pasta pieprasījumu uz vecumnieki@vecumnieki.lv). Uzziņas pa tālruni: 29462829; 29112464.Komentāri (0)

Pievienot komentāru
Ievadiet kodu no bildes: *
 
CAPTCHA