Adventes dievkalpojums Valles baznīcā

17.12.2017

17. decembrī plkst. 13.00

Valles ev. lut. baznīcā

III adventes dievkalpojums

plkst. 14.30 muzicēs ansamblis no Mazzalves pagasta