Apvienotā Finanšu, Sociālo jautājumu, Attīstības, Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komiteju sēde

17.01.2018

17. janvārī plkst. 14.00

Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Vecumnieku novada Domes apvienotā Finanšu, Sociālo jautājumu, Attīstības, Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komiteju sēde


Darba kārtība

1. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.

(Ziņo Nekustamā īpašuma speciāliste L.Vasermane)

2. Par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. - 2020. gadam saskaņošanu.

(Ziņo Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja Dace Šileika)

3. Par atkritumu apsaimniekošanas maksu.

(Ziņo Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš)

4. Par telpu nomas maksas noteikšanu Bārbeles pakalpojumu centrā.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

5. Par Vecumnieku novada Domes 2017.gada 27.septembra lēmuma “Par pamatkapitāla palielināšanu SIA Mūsu saimnieks” atcelšanu.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

6. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

7. Par Vecumnieku novada domes amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

8. Par saistošajiem noteikumiem “Vecumnieku novada pašvaldības 2018.gada budžets”.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

 

Finanšu komitejas priekšsēdētājs G.Kalniņš