Attīstības komitejas sēde

20.06.2017

Vecumnieku novada Domes

Attīstības komitejas sēde

Vecumniekos, 2017.gada 20.jūnijā plkst.14.00

Darba kārtība

 

1.     Komitejas priekšsēdētāja ievēlēšana.
(Ziņo Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš)
 
2.     Komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.
(Ziņo komitejas priekšsēdētājs)
 
3.     Par Vecumnieku novada Bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšanu.
(Ziņo Bāriņtiesas priekšsēdētāja E.Caune)
 
4.     Par atsavināšanas ierosinājuma atcelšanu.
(Ziņo nekustamā īpašuma speciāliste L.Vasermane)
 
5.     Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.
(Ziņo nekustamā īpašuma speciāliste L.Vasermane)
 
6.     Par darbībām ar nekustamajiem īpašumiem.
(Ziņo zemes ierīkotājs/teritorijas plānotājs J.Strēlis)
 
7.     Par pārstāvja nominēšanu dalībai Zemgales plānošanas reģiona attīstības padomei.
(Ziņo Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš)
 
8.     Par projektu “Kurmenes aktīvās atpūtas zonas labiekārtošana”.
(Ziņo Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja-projektu vadītāja D.Šileika)
 
9.     Par finansējumu piebraucamā ceļa pie daudzdzīvokļu mājas “Misas Kūdra 14” labošanai.
(Ziņo Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš)

 

 

Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš