Attīstības komitejas sēde

14.08.2017

14. augustā plkst. 16.00

Vecumnieku novada Domes Attīstības komitejas sēde

Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Darba kārtība

1. Informācija par Latvijas Pašvaldību savienībā skatītajiem jautājumiem.

(Ziņo Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals)

2. Informācija par SIA Piebalgas iepriekšējā gada darbības rezultātiem.

(Ziņo Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš)

3. Par darbībām ar nekustamajiem īpašumiem.

(Ziņo zemes ierīkotājs-teritorijas plānotājs J.Strēlis)

4. Par ZS “Liepas” iesniegumu.

(Ziņo zemes ierīkotājs-teritorijas plānotājs J.Strēlis)

5. Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Bērzi–1”, Taurkalnes ciemā Valles pagastā, Vecumnieku novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

(Ziņo Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja-projektu vadītāja D.Šileika)

6. Par lietotas traktortehnikas iegādi SIA Mūsu saimnieks.

(Ziņo Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš)

7. Par Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas paplašināšanas vīziju.

(Ziņo Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas direktore I.Lavrinoviča)

8. Par Vecumnieku novada pašvaldības nolikuma izmaiņu apspriešanu.

(Ziņo Kancelejas nodaļas vadītājs-jurists A.Zvirbulis)

 

Attīstības komitejas priekšsēdētājs M.Mediņš