Attīstības komitejas sēde

15.01.2018

15. janvārī plkst. 16.00

Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Vecumnieku novada Domes Attīstības komitejas sēde


Darba kārtība

1. Par LPS komitejās skatītajiem jautājumiem.

(Ziņo Attīstības komitejas priekšsēdētājs M.Mediņš)

2. Atskaite par padarīto tūrisma informācijas jomā.

(Ziņo Attīstības komitejas priekšsēdētājs M.Mediņš, Bauskas tūrisma informācijas centra vadītāja I.Turkupole-Zilpure)

3. Par dzīvokļa īpašuma Skolas iela 1 – 10, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumu.

(Ziņo nekustamā īpašuma speciāliste L.Vasermane)

4. Par pašvaldības brīvo dzīvokļu izīrēšanu.

(Ziņo nekustamā īpašuma speciāliste L.Vasermane)

5. Par darbībām ar nekustamajiem īpašumiem.

(Ziņo zemes ierīkotājs-teritorijas plānotājs J.Strēlis)

 

Attīstības komitejas priekšsēdētājs M.Mediņš