Bibliotēku nedēļas aktivitātes Bārbeles bibliotēkā

18.04.2017

18.04.2017. - 22.04.2017.

Bārbeles bibliotēkā

Novadpētniecības materiālu izstāde "Bārbeles bibliotēka gadu griezumos"