Bibliotēku nedēļas aktivitātes Kurmenes bibliotēkā

17.04.2017

17.04.2017. - 23.04.2017.

Kurmenes bibliotēkā

Novadpētniecības materiālu un literatūras izstāde "Bibliotēka un sabiedrība: vienotas kopīgiem mērķiem"