Dzejas un prozas vakars Stelpē

29.09.2017

29. septembrī plkst. 18.00

Stelpes pamatskolā

Stelpes pagasta iedzīvotājas Maigas Kurčanovas dzejas un prozas vakars

“Cauri gadu puteņiem”

Piedalās Vecumnieku amatierteātris “Vecmuiža” un Stelpes amatiermākslinieki