Finanšu komitejas sēde

21.06.2017

Vecumnieku novada Domes 

Finanšu komitejas sēde

Vecumniekos, 2017.gada 21.jūnijā plkst.16:00

Darba kārtība

 

1.     Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.
(Ziņo nekustamā īpašuma speciāliste L.Vasermane)
 
2.     Par Valles vidusskolas pamatlīdzekļu norakstīšanu no bilances.
(Ziņo galvenā grāmatvede M.Zālīte)
 
3.     Par Vecumnieku novada pašvaldības 2016.gada publisko pārskatu
(Ziņo Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš)
 
4.     Par kredīta ņemšanu Vecumnieku vidusskolas sporta zāles fasādes vienkāršotai atjaunošanai.
(Ziņo Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš)
 
5.     Par jaunu amata vietu izveidi un papildus finansējuma piešķiršanu Skaistkalnes vidusskolai
(Ziņo Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš)
 
6.     Par finansējumu 4.Starptautiskajai Radošajai vasaras nometnei Stelpē.
(Ziņo Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš)
 
7.     Par nokavēto nodokļu maksājumu un pasta izmaksu piedziņu bezstrīda kārtībā.
(Ziņo Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš)
 
8.     Par Vecumnieku 12. Liliju svētku floristu konkursa nolikumu.
(Ziņo Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals)

 

 

Finanšu komitejas priekšsēdētājs G.Kalniņš