Finanšu komitejas sēde

19.07.2017

19. jūlijā plkst. 16.00

Vecumnieku novada Domes Finanšu komitejas sēde

Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Darba kārtība

1.      Par dzīvokļa īpašuma “Zāģētava 1” – 1, Valles pagastā ierakstīšanu zemesgrāmatā un             atsavināšanas ierosinājumu.

               (Ziņo nekustamā īpašuma speciāliste L.Vasermane)

2.      Par SIA “Kūdrinieks” energoefektivitātes uzlabošanas projektiem.

               (Ziņo SIA Kūdrinieks valdes loceklis A.Beinārs)

 3.      Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Kūdrinieks”.

               (Ziņo SIA Kūdrinieks valdes loceklis A.Beinārs)

 4.      Par kredīta ņemšanu Skaistkalnes vidusskolas sporta zāles būvprojekta izstrādei un būvdarbu autoruzraudzībai.

               (Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

 5.      Par finansējumu biedrības “Nigestes amatniecības nams” projektam “Simtgades bērni”.

                (Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

 6.      Par sadarbību projektā “Pa Zemgales krieviņu [votu] pēdām”.

                (Ziņo Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals)

 7.      Par finansiālu atbalstu aukles pakalpojuma nodrošināšanai.

                (Ziņo Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals)

 8.      Par apbalvojumu „Alfrēda Amtmaņa-Briedīša prēmijas laureāts” piešķiršanu un apmēru.

                (Ziņo Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals)

 

Finanšu komitejas priekšsēdētājs G.Kalniņš