Finanšu komitejas sēde

16.08.2017

16. augustā plkst. 16.00

Vecumnieku novada Domes Finanšu komitejas sēde

Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Darba kārtība

1. Par nekustamā īpašuma “Šļūkas”, Bārbeles pagastā atsavināšanu.

(Ziņo nekustamā īpašuma speciāliste L.Vasermane)

2. Par pašvaldības brīvo dzīvokļu izīrēšanu.

(Ziņo nekustamā īpašuma speciāliste L.Vasermane)

3. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA Mūsu saimnieks.

(Ziņo SIA Mūsu saimnieks valdes loceklis I.Staškevičs)

4. Par grozījumiem Vecumnieku novada domes amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā un amata vietu skaitā.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

5. Par papildu štata vietas izveidošanu Vecumnieku tautas namā.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

6. Par izmaņām Skaistkalnes vidusskolas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā, amata vietu skaitā, atlīdzībā un finansējuma piešķiršanu bērnu pieskatīšanas grupai.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

7. Par finansējuma piešķiršanu Stelpes pamatskolai bērnu pieskatīšanas grupas darba laika pagarināšanai.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

8. Par pabalsta piešķiršanu sakarā ar darbinieka nāvi.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

9. Par biedrības “Skaistkalnes lauku sieviešu klubs “Mēmelīte” atbrīvošanu no zemes nomas maksas.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

10. Par ZS “Liepas” iesniegumu.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

11. Par finansējumu biedrībai “Slepenie aģenti” grāmatas izdošanai.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

12. Par finansējumu SIA “Ziņas TV” projektam “Lai dzīvo bērni!”

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

13. Par nokavēto nodokļu maksājumu un pasta izdevumu izmaksu piedziņu bezstrīda kārtībā.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

 

Finanšu komitejas priekšsēdētājs G.Kalniņš