Finanšu komitejas sēde

18.10.2017

18. oktobrī plkst. 16.00

Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Vecumnieku novada Domes Finanšu komitejas sēde


Darba kārtība

1. Par Valsts kasē ņemto aizdevumu procentu likmes pārskatīšanu.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

2. Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru dzīvojamo māju palīgēkām 2018.gadā.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

3. Par izmaiņām PII “Cielaviņa” amata vietu skaitā.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

4. Par nokavēto nodokļu maksājumu un pasta izdevumu izmaksu piedziņu bezstrīda kārtībā.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

5. Par SIA “MBM” iesniegumu.

(Ziņo Kancelejas nodaļas vadītājs/jurists A.Zvirbulis)


Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals