Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas sēde

16.08.2017

16. augustā plkst. 14.00

Vecumnieku novada Domes Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas sēde

Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Darba kārtība

1. Informācija par Latvijas Pašvaldību savienībā skatītajiem jautājumiem.

2. Par finansējumu biedrībai “Slepenie aģenti” grāmatas izdošanai.

(Ziņo biedrības “Slepenie aģenti” pārstāvis)

3. Par skolēnu skaitu Vecumnieku novada Domes izglītības iestādēs.

(Ziņo Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals)

4. Par finansējuma piešķiršanu Stelpes pamatskolai bērnu pieskatīšanas grupas darba laika pagarināšanai.

(Ziņo Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals)

5. Par papildu štata vietas izveidošanu Vecumnieku tautas namā.

(Ziņo Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals)

6. Par iesniegumu par transporta nodrošināšanu uz pirmsskolas izglītības iestādi.

(Ziņo Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals)

7. Par Misas vidusskolas attīstības plāna saskaņošanu.

(Ziņo Misas vidusskolas direktore A.Balgalve)

 

Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētāja A.Jurova