Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas sēde

19.07.2017

19. jūlijā plkst. 14.00

Vecumnieku novada Domes Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas sēde

Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Darba kārtība

1.  Komitejas priekšsēdētāja ievēlēšana.

     (Ziņo Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals)

 2.   Komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana.

     (Ziņo komitejas priekšsēdētājs)

 3.  Par minimālo audzēkņu skaitu izglītības iestādēs.

     (Ziņo Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals)

 4.  Par finansiālu atbalstu aukles pakalpojuma nodrošināšanai.

     (Ziņo Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals)

 5.   Par pašvaldības atbalsta apmēra noteikšanu sportistiem.

     (Ziņo Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals)

 6.   Par apbalvojumu „Alfrēda Amtmaņa-Briedīša prēmijas laureāts” piešķiršanu un apmēru.

     (Ziņo Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals)

 7.   Par sadarbību projektā “Pa Zemgales krieviņu [votu] pēdām”.

     (Ziņo Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals)

 

 Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš