Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas sēde

18.10.2017

18. oktobrī plkst. 14.00

Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Vecumnieku novada Domes Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas sēde


Darba kārtība

1. Informācija par Latvijas Pašvaldību savienībā skatītajiem jautājumiem.

(Ziņo izglītības metodiķe V.Beļūna)

2. Par naudas balvu Skaistkalnes vidusskolas direktorei.

(Ziņo Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals)

 

Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētāja A.Jurova