Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas sēde

15.11.2017

15. novembrī plkst. 14.00

Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Vecumnieku novada Domes Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas sēde


Darba kārtība

1. Par Bauskas Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu Vecumnieku novadā.

(Ziņo Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals)

 

Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētāja A.Jurova