Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas sēde

15.01.2018

15. janvārī plkst. 15.00

Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Vecumnieku novada Domes Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas sēde


Darba kārtība

1. Par amatiermākslas kolektīvu vērtēšanas nolikumu.

(Ziņo Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals)

2. Par Vecumnieku novada vokālo ansambļu konkursa apstiprināšanu.

(Ziņo Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals)

 

Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētāja A.Jurova