Jāņu ielīgošana un orientēšanās skrējiens Misā

22.06.2017

22. jūnijā plkst. 20.00

Misas tautas namā

Jāņu ielīgošana Misā un orientēšanās skrējiens

“Papardes zieds”

Pēc skrējiena amatierteātra “MIStērijA” izrāde "Dāvana tantei" (R.Missūne), rež. Sandra Vēvere