Literāra izstāde "Dzejniecei K.Apškrūmai 80" Taurkalnes bibliotēkā

10.04.2017

10.04.2017. - 28.04.2017.

Taurkalnes bibliotēkā

Literāra izstāde "Dzejniecei K.Apškrūmai 80"