Literatūras izstāde "Dzejniecei K.Apškrūmai 80" Beibežu bibliotēkā

12.04.2017

12.04.2017. - 20.04.2017.

Beibežu bibliotēkā

Literatūras izstāde "Dzejniecei K.Apškrūmai 80"