Skolēnu deju kolektīvu sadancis un egles iedegšana Misā

07.12.2017

7. decembrī plkst. 16.00

Misas tautas namā

Skolēnu deju kolektīvu sadancis "Kad uzplaukst zīlīšu koks”

Pēc koncerta svētku egles iegedšana Misas centrā