Sociālo jautājumu komitejas sēde

14.08.2017

14. augustā plkst. 14.00

Vecumnieku novada Domes Sociālo jautājumu komitejas sēde

Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Darba kārtība

1. Informācija par Latvijas Pašvaldību savienībā skatītajiem jautājumiem.

2. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

            (Ziņo Nekustamā īpašuma speciāliste L.Vasermane) 


Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja D.Venclova