Sociālo jautājumu komitejas sēde

16.10.2017

16. oktobrī plkst. 14.00

Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Vecumnieku novada Domes Sociālo jautājumu komitejas sēde

Darba kārtība


1. Informācija par Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu komitejā          skatītajiem jautājumiem.

(Ziņo Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja D.Venclova, Sociālā dienesta vadītāja I.Jankeviča)

2. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.

(Ziņo Nekustamā īpašuma speciāliste L.Vasermane)

3. Par personas ievietošanu pansionātā “Atvasara”.

(Ziņo pansionāta “Atvasara” vadītāja Z.Švāģere)

4. Par samaksas atgūšanu no vecāka par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu.

(Ziņo Sociālā dienesta vadītāja I.Jankeviča)

 

Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja D.Venclova